Pětidenní kurz kompletní správy koncových zařízení jako součásti System Center Configuration Manager (SCCM). Tento kurz nahrazuje ukončený kurz MOC 20703.
  • GOC234
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 11 termínů
  • Praha (22 500 Kč)

    Brno (22 500 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz kompletní správy koncových zařízení jako součásti System Center Configuration Manager (SCCM). Tento kurz nahrazuje ukončený kurz MOC 20703.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Správa počítačů a mobilních zařízení v podnikové infrastruktuře
Příprava infrastruktury Configuration Manageru (SCCM)
Nasazení, instalace a správa klientů Configuration Manageru
Vytváření a správa inventáře počítačů a aplikací
Analýza inventáře a dat pomocí WMI dotazů, RBL přehledů a technologie CMPivot
Distribuce a správa obsahu potřebného k instalacím a nasazení software
Nasazení aplikací, balíčků a automatizace pomocí skriptů
Správa aktualizací software jak pro produkty Microsoft tak software ostatních výrobců
Nasazení ochrany koncových zařízení technologie Endpoint Protection
Správa a vynucení souladu a zabezpečení přístupu k datům
Nasazení operačních systémů a jejich obrazů za pomoci technologií DISM, ADK a PE
Správa, údržba a sledování výkonu lokalit Configuration Manageru

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.