Pětidenní kurz naučí účastníky detailní základy ovládání příkazové řádky, skriptování a programování funkcí v prostředí PowerShell a PowerShell Core, používat základní elementy jako jsou pipe, proměnné, podmínky, metody a NET typy, funkce, [...]
  • GOC216
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 13 termínů
  • Praha (22 500 Kč)

    Brno (22 500 Kč)

    Bratislava (1 000 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz naučí účastníky detailní základy ovládání příkazové řádky, skriptování a programování funkcí v prostředí PowerShell a PowerShell Core, používat základní elementy jako jsou pipe, proměnné, podmínky, metody a NET typy, funkce, zpracování výjimek a chyb, vytváření modulů a přípojení ke vzdáleným počítačům přes PowerShell Remoting (PSRemoting) jak přes HTTPS tak i přes SSH. Kurz je vhodný jak pro správce tak pro programátory a DevOps a znalosti na jeho úrovni jsou vyžadovány pokročilejšími a specializovanějšími kurzy.

»

Kurz je určen jak správcům tak i vývojářům a DevOps technikům, kteří se chtějí naučit skriptovat a výhledově i programovat v jazyce PowerShell nebo v jeho nenovější verzi Core

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy

Verze PowerShellu a PowerShell Core na různých operačních systémech a jejich požadavky
Ovládání příkazové řádky a vývojového prostředí PowerShell_ISE, náhled na integraci ve Visual Studio
Spouštění zabudovaných EXE programů, cmdlet a volání .NET statických metod
Syntaxe intepretru příkazového řádku (command line parsing)
Syntaxe intepretru ve vývojářském režimu (expression parsing)
Základní elementy příkazové roury (pipe) a její možnosti
Úvod do typů proměnných, objektů a jejich vlastností (properties) a metod (methods)
Běžné zabudované cmdlety pro správu operačního systému a cloudu jako jsou Get-, Set-, New-, Move- a další
Získání nápovědy, alisy, komentáře
Koncept PSDrive, práce se soubory, registry a certifikáty
Spouštění skriptů z BAT, z naplánovaných úloh a psexec
Připojování na vzdálené počítače pomocí PSRemoting (Enter-PSSession)
(Ne)Typované proměnné a automatické konverze hodnot
Práce s typy číselnými, textovými, datem a časem, výčty (enum), GUID apod.
Práce s CMI a WMI, generování náhodných čísel, stahování a zpracování webových stránek a přístup na webové služby (web service)
Práce s textovými soubory, CSV/TSV soubory, INI a XML soubory, vstup a výstup z/do souborů
Základní elementy jazyka if, while, do, for, foreach apod.
Základy vytváření složitějších funkcí a modulů
Zpracování chyb a výjimek (try, catch, finally)

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.