Tento pokročilý pětidenní kurz se věnuje rozšíření znalostí skriptování získaných na základním kurzu GOC216. Účast na tomto špičkovém GOC kurzu předpokládá dobrou znalost skriptování a programování v příkazové řádce PowerShell. Na kurzu se [...]
  • GOC179
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 11 termínů
  • Praha (28 500 Kč)

    Brno (28 500 Kč)

    Bratislava (1 250 €)

  • Mírně pokročilý

Tento pokročilý pětidenní kurz se věnuje rozšíření znalostí skriptování získaných na základním kurzu GOC216. Účast na tomto špičkovém GOC kurzu předpokládá dobrou znalost skriptování a programování v příkazové řádce PowerShell. Na kurzu se tyto znalosti pouze prohlubují a rozšířují o pokročilejší konstrukce a témata. Účastníci se naučí vyvíjet složitější automatizační skripty a programy pro Windows a WMI, Active Directory a ADSI, Exchange a další aplikační platformy. Účastníci se naučí efektivně používat GUI vývojová prostředí a odnesou si precizní znalost syntaxe a vnitřních parsovacích mechanismů PowerShell.

»

Kurz je určen správcům Windows platformy, kteří již mají znalosti skriptování pomocí PowerShellu a chtějí si rozšířit znalosti o pokročilá témata.

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Opakování základů powershellu
Item, podmínky, cykly, operátory
Pokročilá práce s pipeline
Filtering object Basic and Advance syntax
Passing parameters (ByValue, ByPropertyName)
Tee-object, split pipeline, working with variables
Použití proměnných a datové typy
HashTable, pole, vícerozměrná pole, ArrayList
Vlastní třídy (Class)
Select-Object a psobject
Třídy
Calling functions
Error handling - Creating robust script
Trap, Try – Catch – Finally
Advance function parameters – validating inputs
Pipe Filter
Kódové moduly
NuGet provider
Pokročilá témata WMI, CIM, WMI – Eventing
Temporary WMI Event Subscriptions
Permanent WMI Event Subscriptions
PSProvider, PSDrive pro Active directory, MS SQL a SharePoint
Paralelní úlohy a jejich plánování
Pokročilý Remoting
Runspaces, JEA
Soubory csv, XML, JSOM a vlastní formátování
WorkFlow, parlelní a pokročilé parallel, foreach -Parallel, sequence, inlineScript
Pokročilá správa Active Directory
Úvod do System.DirectoryServices.Protocols
Network Configuration scripts, Hyper-V & PowerCli, PKI, naplánované úlohy a gMSA
Desired State Configuration
DSC resource, DSC ConfigurationData
Nasazení DSC konfigurace
Použití DSC on nanoServer
DSC Core
Pokročilé využití .NET framework a jeho statických tříd a metod
System.Data.SqlClient.SqlConnection
COM objekty pro automatizaci New-object –comobject
Exchange EWS
Pokročilá správa Sharepoint
GUI a vytváření grafických aplikace a uživatelského rozhraní
Optimalizace výkonu pipe a skriptů

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.