EDS - IMDS

IMDS = International Material Data System IMDS je mezinárodní systém pro správu dat o materiálech v řetězci dodavatelů automobilového průmyslu. Důraz na ochranu životního prostředí a s tím spojené požadavky na výměnu informací o [...]

IMDS = International Material Data System

IMDS je mezinárodní systém pro správu dat o materiálech v řetězci dodavatelů automobilového průmyslu.

Důraz na ochranu životního prostředí a s tím spojené požadavky na výměnu informací o materiálech použitých při výrobě finálního produktu kladou v mnoha zemích na výrobce v automobilovém průmydlu stále větší nároky na evidenci, uložení a poskytování dat v rámci jejich dodavatelského řetězce. Koncept realizovaný v sestému IMDS (International Material Data System - Mezinárodní systém pro správu dat o materiálech) využívá internetových technologií, které umožňují automobilovým výrobcům a jejich dodavatelům standardizovaný přenos dat v celém dodavatelském řetězci - a po celém světě.

Technologie a metodologie

Infrastruktura IMDS je postavena na 4vrstvé architektuře. První vrstvu tvoří aplikace pro vstup a prezentaci dat. Druhá a třetí vsrtva jsou vrstvami aplikačními, tvořené webovými servery a Enterprise Java Bean servery. Poslední, čtvrtou vrstvu tvoří databázový server nad databází Oracle. Samotná aplikace IMDS je postavena na technologiích BEA.

Zobrazit více
H4T40S | Délka 2 dny | Žádné vypsané termíny
H4T41S | Délka 1 den | Žádné vypsané termíny

Top kurzy