Tento dvoudenní kurz poskytuje ucelený pohled na celý proces řízení IT dodavatelů, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. V rámci kurzu se podíváme na celý „životní cyklus” zakázky od počátečního impulsu [...]
 • RITDO
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (15 800 Kč)

  Brno (15 800 Kč)

  Bratislava (550 €)

Tento dvoudenní kurz poskytuje ucelený pohled na celý proces řízení IT dodavatelů, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. V rámci kurzu se podíváme na celý „životní cyklus” zakázky od počátečního impulsu „něco” koupit přes tvorbu zadání, výběrové řízení, uzavření smlouvy, plnění předmětu smlouvy až po uzavření a vyfakturování zakázky. Většinu teoretických poznatků získaných v průběhu kurzu si účastníci vyzkouší na praktických příkladech a cvičeních. Kurz neřeší dodávky v režimu Zákona o veřejných zakázkách.

»

Kurz je určen všem, kteří nějakým způsobem pracují s IT dodavateli. Jedná se především o manažery odpovědné za oblast IT ve firmě, projektové manažery i procesní manažery. Může se hodit i správcům jednotlivých komerčních produktů využívaných v rámci poskytování IT služeb.

 • Jak přistupovat k interním i externím dodavatelům
 • Jak připravit zadání pro výběrové řízení a plnění zakázky
 • Aspekty komunikace a vyjednávání s dodavateli
 • Aspekty ovlivňující přípravu a uzavření smlouvy
 • Jak dohlížet na plnění smlouvy a řešit problémy
 • Jak neustále zlepšovat a „vychovávat si“ dodavatele
 • Jak uzavřít zakázku

  Požadované vstupní znalosti

 • Úvod do IT managementu - doporučeno
 • IT strategie - doporučeno
 • ITIL foundation - doporučeno
 • COBIT Foundation - doporučeno

   Studijní materiály

   Každý účastník kurzu obdrží kompletní prezentaci použitou v průběhu kurzu v českém jazyce.

   Osnova kurzu

   1) Úvod

  • 2) Definice a základní pojmy

   • Interní/externí dodavatel
   • Typy dodavatelů
   • Výběrové řízení
   • Řízení vztahů s dodavateli
   • Životní cyklus dodávky
   • Procesy a související doporučení

   3) Identifikace potřeb

   • Analýza a specifikace potřeb
   • Rozhodnutí udělat/koupit
   • Metody a nástroje

   4) Výběrové řízení

   • Zadání výběrového řízení (tradiční/agilní)
   • Identifikace dodavatelů
   • Komunikace s potenciálními dodavateli
   • Vyhodnocení nabídek

   5) Kontrakt

   • Aspekty kontraktu
   • Související kontrakty
   • Rizika
   • Vyjednávání

   6) Dodávka

   • Sledování stavu dodávky
   • Reporting
   • Řešení problémů
   • Neustálé zlepšování
   • Komunikace

   7) Ukončení dodávky

   • Převzetí dodávky
   • Vyhodnocení dodávky
   • Vyhodnocení dodavatele
   • Vyhodnocení zkušeností
   • Fakturace

   8) Shrnutí

   N/A

   Aktuální nabídka
   Školicí místo
   Jazyk kurzu

   Uvedené ceny jsou bez DPH.