COBIT® je rámec pro řízení informací a technologií (I&T), které zajišťují dosahování podnikových cílů. Tento základní kurz je určen pro současné držitele certifikátu COBIT 5 Foundation, stejně jako pro ty, kteří mají zájem o získání [...]
 • COBIT19F
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (18 900 Kč)

  Brno (18 900 Kč)

  Bratislava (755 €)

COBIT® je rámec pro řízení informací a technologií (I&T), které zajišťují dosahování podnikových cílů. Tento základní kurz je určen pro současné držitele certifikátu COBIT 5 Foundation, stejně jako pro ty, kteří mají zájem o získání nejnovějšího certifikátu nadace. Tento dvoudenní kurz popisuje koncepty, modely a klíčové definice rámce COBIT a pomáhá připravit studenty na zkoušku nadace COBIT 2019 Foundation.

Akreditované školení COBIT 2019 Foundation zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované APMG.

»
 • Vedení společnosti
 • Výkonný management/Týmový management
 • Business management
 • IT management
 • Interní/externí auditoři
 • Manažeři řízení rizik
 • Regulátoři
 • Partneři
 • Dodavatele

Na konci tohoto školení získáte znalosti a dovednosti:

 • Identifikovat souvislosti, přínosy a klíčové důvody pro použití COBITu jako rámce pro správu informací a technologií.
 • Rozpoznat popis a účel produktů COBIT.
 • Sladit COBIT s dalšími platnými rámci a standardy.
 • Pochopit a popsat zásady systému řízení.
 • Popsat složky systému řízení.
 • Pochopit celkovou strukturu a obsah kaskádování cílů.
 • Identifikovat 40 cílů správy a řízení informací a technologií.
 • Pochopit vztah mezi složkami cíle správy a řízení informací a technologií.
 • Sledovat výkonnost řízení založeném na COBITu.
 • Jak navrhnout systém řízení na míru pomocí COBIT.
 • Vysvětlit klíčové body obchodního případu COBIT.
 • Pochopit a připomenout fáze implementačního přístupu COBIT.
 • Popsat vztahy mezi návrhem a implementací COBIT.
 • Připravte se na zkoušku COBIT 2019 Foundation.

Následující kurzy jsou doporučené, ale nejsou nezbytně nutnou podmínkou:

 • Úvod do IT managementu
 • ITIL4 Foundation
 • DASA DevOps Funamentals

COBIT 2019 Design and Implementation course

Každý účastník kurzu obdrží vytištěnou prezentaci v anglickém jazyce a odkazy na další zdroje. Výuka probíhá v českém nebo anglickém jazyce.

 1. Course introduction
 2. Framework introduction
 3. Principles
 4. Governance system and components
 5. Governance and management objectives
 6. Performance management
 7. Designing a tailored governance system
 8. Business case
 9. Implementation
 10. Closing

COBIT® 2019 je registrovaná ochranná známka společnosti Information System Audit and Control Association, Inc. (ISACA), používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.