Procesní řízení není o tom namalovat hezký obrázek procesu a pověsit ho na zeď. Takový proces bude mít smysl a bude přinášet firmě nějaké benefity teprve tehdy, když bude nedílnou součástí každodenní práce všech pracovníků podílejících se na [...]
 • PROC
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (16 600 Kč)

  Brno (16 600 Kč)

  Bratislava (720 €)

Procesní řízení není o tom namalovat hezký obrázek procesu a pověsit ho na zeď. Takový proces bude mít smysl a bude přinášet firmě nějaké benefity teprve tehdy, když bude nedílnou součástí každodenní práce všech pracovníků podílejících se na procesu. Aby se to stalo skutečností, je potřeba zvládnout všech sedm oblastí, ze kterých se procesní řízení skládá. Tento kurz Vám poskytne ucelený úvod do všech těchto sedmi oblastí a umožní Vám udělat klíčová rozhodnutí, bez kterých není možné procesy uvést do života, vybrat správné metody modelování, optimalizovat procesy a v dnešní době hlavně automatizovat procesy.

»
 • Vlastníci procesů
 • Manažeři
 • IT Manažeři
 • Vedoucí projektů
 • Specialisti

Na konci tohoto školení získáte znalosti a dovednosti, abyste:

 • Pochopili sedm oblastí procesního řízení
 • Dokázali ukázat důležitost těchto sedmi oblastí
 • Dělat rozhodování o tom, jaké metody modelování jsou vhodné
 • Vybírat vhodné metody optimalizace procesů
 • Byli schopni přesvědčit pracovníky o užitečnosti procesů

Každý účastník obdrží vytištěnou prezentaci a doplňující materiály

 • Úvod
 • Definice a základní koncepty
 • Soulad se strategií firmy
  • Cíle procesu
  • Jednotlivé strategie
  • Strategické cíle
 • Modelování procesů
  • Procesní mapa
  • Popis procesu
  • Modelovací metody
 • Orientace na zákazníka
  • Zákazník procesu
  • Hlas zákazníka
 • Neustálé zlepšování
  • Zásady zlepšování
  • Demingův cyklus
  • Teorie omezení
  • Metody a nástroje zlepšování
 • Řízení změny
  • Změny myšlení
  • Křivka změny
  • Metody a nástroje změny
 • Řízení kompetencí
  • Identifikace kompetencí
  • Plán rozvoje
 • Firemní kultura
  • Typy firemní kultury
  • Žádoucí kultura
  • Změna kultury
  • Návaznosti na organizaci
 • Procesní rámec

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.