Tento dvoudenní kurz poskytuje ucelený pohled na celý proces přípravy IT strategie, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. V případě, že není k dispozici obchodní strategie, na kterou by měla být IT [...]
 • ITSTRA
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (15 800 Kč)

  Brno (15 800 Kč)

  Bratislava (550 €)

Tento dvoudenní kurz poskytuje ucelený pohled na celý proces přípravy IT strategie, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. V případě, že není k dispozici obchodní strategie, na kterou by měla být IT strategie navázaná, kurz ukáže, jak ji identifikovat. Na závěr se kurz zaměří i na přípravu realizace jednotlivých strategických iniciativ. Většinu teoretických poznatků získaných v průběhu kurzu si účastníci vyzkouší na praktických příkladech a cvičeních.

»

Kurz je určen všem, kteří nějakým způsobem IT strategii vytvářejí, schvalují nebo používají. Jedná se především o manažery odpovědné za oblast IT ve firmě, projektové manažery i procesní manažery. Může se hodit i konzultantům, kteří pomáhají svým klientům IT strategii vytvořit nebo realizovat.

 • Co je to strategie, jaké strategie ve firmě existují a jak jsou provázané
 • Jak identifikovat obchodní strategii, když není k dispozici
 • Jak analyzovat všechny aspekty prostředí ve kterém IT strategii tvoříte a které vás ovlivňují
 • Jak strukturovat IT strategii a jak vytvořit její jednotlivé části
 • Jak definovat strategické cíle a jak je komunikovat se zainteresovanými stranami
 • Jak definovat jednotlivé strategické iniciativy a jak vytvořit mandát k jejich realizaci

Úvod do IT managementu - doporučeno


Každý účastník kurzu obdrží kompletní prezentaci použitou v průběhu kurzu v českém jazyce.

Úvod

Definice a základní pojmy

 • Strategie
 • Koncept strategií
 • Procesy tvorby strategie

Identifikace obchodní a dalších strategií

 • Organizace firmy
 • Klíčové zainteresované strany
 • Aktivní naslouchání
 • Formulace identifikované strategie

Strategické analýzy

 • SLEPT
 • Porter
 • Analýza zainteresovaných stran
 • Analýza interního prostředí (7S, ISO15504, ...)
 • SWOT

IT strategie

 • Doporučený obsah
 • Formulace jednotlivých částí
 • Definování strategických cílů
 • Strategická mapa

Strategické iniciativy

 • Portfolio činností a projektů
 • Vytvoření “road mapy"
 • Vytvoření mandátu projektu

Shrnutí a opakování

Certifikační zkouška

N/A

 

 

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.