Konvoluční sítě (angl. Convolutional Neural Networks, skr. CNN) jsou druh neuronových sítí, které jsou často používány k řešení problémů zpracování obrazu, jako například klasifikaci obrazů, detekci objektů a segmentaci obrazů. Konvoluční [...]
 • PYTHON_ML_CNN
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (28 000 Kč)

  Brno (28 000 Kč)

  Bratislava (1 200 €)

 • Mírně pokročilý

Konvoluční sítě (angl. Convolutional Neural Networks, skr. CNN) jsou druh neuronových sítí, které jsou často používány k řešení problémů zpracování obrazu, jako například klasifikaci obrazů, detekci objektů a segmentaci obrazů. Konvoluční sítě jsou založeny na konvolucích, které jsou matematické operace, které umožňují aplikovat filtr na vstupní data. V případě obrazů, tyto filtry jsou často malé matice, které procházejí po obrazovém vstupu a provádějí výpočty. Tímto způsobem konvoluční sítě mohou zjistit různé rysy obrazu a naučit se rozpoznávat určité vzory v obrazech. Konvoluční sítě se skládají z více vrstev, které se obvykle střídají s vrstvami max-poolingu nebo jinými vrstvami, které zmenšují rozměry obrazu. Na konci sítě se obvykle nachází několik plně propojených vrstev, které rozhodují o výstupu sítě. Konvoluční sítě jsou velmi úspěšné při řešení problémů zpracování obrazu a mají také mnoho jiných aplikací, jako například v rozpoznávání řeči a zpracování přirozeného jazyka.

»
 • Znalost programování v Pythonu na úrovni kurzu PYTHON_INTRO, ale znalosti na úrovni kurzu PYTHON_ADV jsou výhodou
 • Znalosti základů analýzy dat na úrovni kurzu PYTHON_DATAAN
 • Znalosti základů machine learning na úrovni kurzu PYTHON_ML_INTRO
 • Znalosti základů neuronových sítí na úrovni kurzu PYTHON_ML_NN
 • Odborný výklad s praktickými příklady, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Den 1:

 • Úvod do konvolučních sítí a práce s daty
 • Základy konvolučních sítí
 • Práce s daty obrazu
 • Konvoluce, max-pooling a jiné operace
 • Trénování a testování modelů
 • Implementace jednoduché konvoluční sítě v PyTorch nebo TensorFlow

Den 2:

 • Pokročilé konvoluční sítě
 • Vícevrstvé konvoluční sítě
 • Zmenšování rozměry obrazů v síti
 • Regularizace a overfitting
 • Konvoluční sítě s reziduálními bloky
 • Transfer learning a použití předtrénovaných modelů

Den 3:

 • Řešení problémů v obrazovém zpracování
 • Klasifikace obrazů
 • Detekce objektů
 • Segmentace obrazů
 • Praktická cvičení pro řešení těchto problémů

Den 4:

 • Praktické použití konvolučních sítí
 • Použití konvolučních sítí na konkrétních aplikacích
 • Zpracování přirozeného jazyka pomocí konvolučních sítí
 • Rozpoznávání řeči a použití konvolučních sítí v audio aplikacích
 • Diskuse o konkrétních využitích konvolučních sítí v odvětví účastníků

Den 5:

 • Optimalizace a rozšiřování konvolučních sítí
 • Optimalizace a úprava parametrů sítě
 • Sítě s variabilní architekturou a návrh nových architektur
 • Porovnávání výkonu různých modelů
 • Úprava konvolučních sítí pro speciální případy, jako například mobilní zařízení nebo počítače s omezenými zdroji
 • Diskuse o budoucnosti konvolučních sítí a jejich aplikacích
 • Každý den by zahrnoval teoretickou část i praktická cvičení, kde by účastníci mohli použít naučené techniky v praxi
 • Regenerate response
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.