Hluboké učení (angl. deep learning) je soubor technik strojového učení, které umožňují naučit se komplexní reprezentaci dat pomocí vícevrstvých neuronových sítí. Tyto sítě jsou schopny extrahovat a zpracovat informace z více úrovní dat, čímž [...]
 • PYTHON_ML_DP
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (34 500 Kč)

  Brno (34 500 Kč)

  Bratislava (1 500 €)

 • Mírně pokročilý

Hluboké učení (angl. deep learning) je soubor technik strojového učení, které umožňují naučit se komplexní reprezentaci dat pomocí vícevrstvých neuronových sítí. Tyto sítě jsou schopny extrahovat a zpracovat informace z více úrovní dat, čímž dokáží rozpoznávat složité vzorce a provádět pokročilé úkoly. Hluboké učení je typicky používáno pro řešení problémů, jako jsou rozpoznávání obrazů, zpracování přirozeného jazyka, generování obsahu a predikce. Oproti tradičním metodám strojního učení, které často spoléhají na manuálně určené funkce, hluboké učení umožňuje systému naučit se reprezentace dat samotné, čímž lze dosáhnout lepších výsledků a vyšší přesnosti. Při hlubokém učení se trénuje model na základě velkého množství vstupních dat a pomocí zpětného šíření chyby se optimalizují váhy a parametry neuronových sítí. Tento proces trénování může být časově náročný a vyžadovat velké množství výpočtů, což může být řešeno pomocí moderních GPU. Hluboké učení se stalo klíčovým prvkem umělých neuronových sítí a umožnilo dosáhnout pokroku v mnoha oblastech jako například rozpoznávání řeči, autonomní ježdění a obrazové rozpoznávání.

»
 • Znalost programování v Pythonu na úrovni kurzu PYTHON_INTRO, ale znalosti na úrovni kurzu PYTHON_ADV jsou výhodou
 • Znalosti základů analýzy dat na úrovni kurzu PYTHON_DATAAN
 • Znalosti základů machine learning na úrovni kurzu PYTHON_ML_INTRO
 • Znalosti základů neuronových sítí na úrovni kurzu PYTHON_ML_NN
 • Znalosti základů konvolučních neuronových sítí na úrovni kurzu PYTHON_ML_CNN
 • Znalosti základů konvolučních neuronových sítí na úrovni kurzu PYTHON_ML_BP
 • Odborný výklad s praktickými příklady, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Den 1: Úvod do hlubokého učení a neuronových sítí

 • Základy strojového učení
 • Úvod do neuronových sítí a jejich funkce
 • Trénování neuronových sítí pomocí backpropagation
 • Aktivační funkce a jejich výběr
 • Vícevrstvé neuronové sítě a jejich trénování
 • Úvod do knihovny TensorFlow a Keras

Den 2: Konvoluční neuronové sítě (CNN)

 • Úvod do konvolučních neuronových sítí (CNN)
 • Konvoluční vrstvy a filtrování obrázků
 • Pooling vrstvy a zmenšování rozměrů obrázků
 • Úprava obrázků před trénováním
 • Architektury konvolučních sítí (AlexNet, VGG, ResNet)
 • Praktická cvičení pro implementaci konvolučních sítí

Den 3: Rekurentní neuronové sítě (RNN) a další modely

 • Úvod do rekurentních neuronových sítí (RNN)
 • Struktura a fungování RNN
 • Trénování RNN pro predikci a generování textu
 • LSTM a GRU sítě
 • Úvod do generativních modelů (GAN)
 • Úvod do autoenkodérů a jejich aplikací

Den 4: Optimalizace a ladění neuronových sítí

 • Optimalizace hyperparametrů neuronových sítí
 • Metody učení a optimalizace parametrů
 • Regularizace sítí (dropout, L1, L2)
 • Overfitting a jeho prevence
 • Tuning a ladění sítí

Den 5: Aplikace a pokročilá témata v hlubokém učení

 • Aplikace hlubokého učení v praxi (rozpoznávání řeči, rozpoznávání obrazu, strojový překlad)
 • Přenos učení (transfer learning)
 • Úvod do zpracování přirozeného jazyka a NLP
 • Pokročilé tématy v hlubokém učení (adversarial training, attention mechanism, capsule networks)
 • Diskuse a shrnutí kurzu
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.