Neuronové sítě jsou souborem matematických modelů navržených pro zpracování informací podobně jako fungují mozkové neurony. Neuronové sítě se skládají z množství neuronů, které jsou vzájemně propojeny pomocí vah a zpracovávají vstupní data, [...]
 • PYTHON_ML_NN
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (28 000 Kč)

  Brno (28 000 Kč)

  Bratislava (1 200 €)

 • Mírně pokročilý

Neuronové sítě jsou souborem matematických modelů navržených pro zpracování informací podobně jako fungují mozkové neurony. Neuronové sítě se skládají z množství neuronů, které jsou vzájemně propojeny pomocí vah a zpracovávají vstupní data, aby vytvořily výstup. Každý neuron přijímá vstup z ostatních neuronů nebo z externích zdrojů, zpracovává vstup pomocí aktivační funkce a výsledek dále posílá do dalších neuronů v síti. Neuronové sítě se používají k řešení mnoha úloh, jako například rozpoznávání obrazů, predikci a klasifikaci. Typicky se trénují na základě velkého množství vstupních dat, která se používají k optimalizaci vah a nastavení parametrů neuronových sítí tak, aby byly schopny řešit určitý úkol. Existuje spousta typů neuronových sítí, včetně jednovrstvých a vícevrstvých perceptronů, konvolučních sítí, rekurentních sítí a dalších. Každý typ neuronové sítě se používá pro různé typy úloh a má své vlastní charakteristiky a výhody. Neuronové sítě se staly klíčovým prvkem strojového učení a umožňují strojům učit se ze zkušeností a zlepšovat své schopnosti v různých oblastech.

»
 • Znalost programování v Pythonu na úrovni kurzu PYTHON_INTRO, ale znalosti na úrovni kurzu PYTHON_ADV jsou výhodou
 • Znalosti základů analýzy dat na úrovni kurzu PYTHON_DATAAN
 • Znalosti základů machine learning na úrovni kurzu PYTHON_ML_INTRO
 • Odborný výklad s praktickými příklady, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Den 1:

 • Úvod do neuronových sítí a strojového učení
 • Základy lineární a logistické regrese
 • Aktivační funkce pro neuronové sítě (sigmoid, ReLU, atd.)
 • Návrh a implementace jednoduché jednovrstvé neuronové sítě

Den 2:

 • Úvod do knihovny TensorFlow
 • Návrh a implementace vícevrstvé neuronové sítě pomocí TensorFlow
 • Trénování neuronových sítí a ověřování výkonu
 • Řešení problému přetrénování

Den 3:

 • Úvod do konvolučních neuronových sítí (CNN)
 • Základy zpracování obrazů a konvoluce
 • Provádění jednoduché CNN na datasetu MNIST
 • Vizualizace a interpretace výsledků

Den 4:

 • Rekurentní neuronové sítě (RNN)
 • Základy zpracování sekvencí a časových řad
 • Implementace jednoduché RNN na datasetu předpovídání cen akcií
 • Vizualizace a interpretace výsledků

Den 5:

 • Úvod do autoenkodérů
 • Základy náhodných modelů
 • Implementace jednoduchého autoenkodéru na datasetu MNIST
 • Vizualizace a interpretace výsledků
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.