Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající Azure storage, [...]
 • MOC AZ-204
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (36 500 Kč)

  Brno (36 500 Kč)

  Bratislava (1 460 €)

 • Mírně pokročilý

Tento kurz učí vývojáře, jak vytvářet komplexní řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí implementovat výpočetní řešení Azure, vytvářet Azure Functions, implementovat a spravovat webové aplikace, vyvíjet řešení využívající Azure storage, implementovat autentizaci a autorizaci a zabezpečit svá řešení pomocí KeyVault a Managed Identities. Studenti se také naučí, jak se připojit a spotřebovat Azure služby a služby třetích stran, a do svých řešení zahrnout modely založené na událostech a zprávách. Kurz zahrnuje také monitorování, řešení problémů a optimalizaci řešení Azure.

»
 • Studenti tohoto kurzu se zajímají o vývoj Azure nebo o absolvování certifikační zkoušky Microsoft Azure Developer Associate
 • Studenti by měli mít 1-2leté zkušenosti s profesionálním vývojem a zkušenosti s Microsoft Azure. Musí být schopni programovat v jazyce podporovaném Azure.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Doporučena je originální příručka firmy Microsoft, která není zahrnuta v ceně kurzu. Příručka je v anglickém jazyce.

Modul 1: Vytvoření webových aplikací Azure App Service

 • Základní koncepty služby Azure App Service
 • Vytvoření webové aplikace Azure App Service
 • Konfigurace a sledování aplikací App Service
 • Měřítko aplikací App Service
 • Pracovní prostředí Azure App Service

Modul 2: Implementace funkcí Azure

 • Přehled funkcí Azure
 • Vývoj azurových funkcí
 • Implementujte trvalé funkce

Modul 3: Vyvíjejte řešení využívající blob storage

 • Základní koncepty úložiště Azure Blob
 • Správa životního cyklu úložiště Azure Blob
 • Práce s úložištěm Azure Blob

Modul 4: Vyvíjejte řešení využívající úložiště Cosmos DB

 • Přehled Azure Cosmos DB
 • Datová struktura Azure Cosmos DB
 • Práce s prostředky a daty Azure Cosmos DB

Modul 5: Implementace řešení IaaS

 • Poskytování virtuálních počítačů v Azure
 • Vytvoření a nasazení šablon ARM
 • Vytvářejte obrázky kontejnerů pro řešení
 • Zveřejněte obrázek kontejneru do registru Azure Container Registry
 • Vytvářejte a spusťte obrazy kontejnerů v instancích Azure Container

Modul 6: Implementace ověřování a autorizace uživatelů

 • Microsoft Identity Platform v2.0
 • Ověřování pomocí knihovny Microsoft Authentication Library
 • Používání aplikace Microsoft Graph
 • Autorizace datových operací v Azure Storage

Modul 7: Implementace bezpečných cloudových řešení

 • Spravujte klíče, tajemství a certifikáty pomocí rozhraní KeyVault API
 • Implementace spravovaných identit pro zdroje Azure
 • Zabezpečte data konfigurace aplikace pomocí konfigurace Azure App Configuration

Modul 8: Implementace správy API

 • Přehled správy API
 • Definování zásad pro API
 • Zabezpečení API

Modul 9: Vývoj aplikací pro logiku služeb aplikací

 • Přehled aplikací Azure Logic
 • Vytváření vlastních konektorů pro logické aplikace

Modul 10: Vývoj řešení založených na událostech

 • Implementujte řešení využívající síť Azure Event Grid
 • Implementujte řešení, která používají centra Azure Event Hubs
 • Implementujte řešení, která využívají Azure Notification Hubs

Modul 11: Vývoj řešení založených na zprávách

 • Implementujte řešení využívající Azure Service Bus
 • Implementujte řešení používající fronty úložiště Azure Queue Storage

Modul 12: Sledujte a optimalizujte řešení Azure

 • Přehled monitorování v Azure
 • Instrument aplikace pro monitorování
 • Analýza a řešení problémů s aplikacemi
 • Implementujte kód, který zpracovává přechodné chyby

Modul 13: Integrujte ukládání do mezipaměti a doručování obsahu do řešení

 • Vyvíjejte pro Azure Cache for Redis
 • Vyvíjejte pro ukládání na CDN
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.