Široce používané metody řízení jsou vytvořeny na základu industriálních metodik a řízení výroby. Tento kurz přináší inovaci teoretických fundamentů IT managementu pro znalostní éru.
 • Q4IT_ITFP
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (12 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (636 €)

Široce používané metody řízení jsou vytvořeny na základu industriálních metodik a řízení výroby. Tento kurz přináší inovaci teoretických fundamentů IT managementu pro znalostní éru.

»

Primárně inovačně zaměření vedoucí a ředitelé IT, CIO, specialisté IT governance, vedoucí týmů

Kurz naučí účastníky nové přístupy k řízení IT v souladu s novými trendy znalostní ekonomiky.
Účastníci pochopí hlavní rozdíly mezi industriálními metodami řízení a rozvíjejícími se koncepty
informační éry.
SFIA dovednosti: METL – Methods and tools, ORDI – Organization design and development

Nejsou, výhodou je znalost konceptu Digital capabilities management model

 • Většina pojmů užitých v kurzu je zachována v angličtině, kurz je veden v češtině
 • Obsah kurzu může být uzpůsoben pro specifické potřeby, například půldenní workshop pro uzavřenou skupinu
 • Kurz lze zakomponovat do vzdělávacích plánů v oblasti inovací a znalostní ekonomiky
 • Proč jsou tradiční metody řízení IT brzdou v inovacích
 • Hlavní charakteristiky industriálních metod a proč nefungují ve znalostní éře
 • Výběr hlavních částí informační teorie a praktické aplikace do moderního řízení IT
 • ‘Cost of information’ – základní stavební prvek řízení IT a co se stane, pokud tento prvek ignorujeme
 • Kdy se dobrá praktika stane špatnou praktikou aneb všechno má svoji dobu použitelnosti
 • Hlavní charakteristiky znalostního pracovníka a odlišnosti od zaměření na produktivitu
 • Rozhodování, autonomie z pohledu informační teorie
 • Shrnutí hlavních myšlenek a důsledky pro modernizaci řízení IT
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.