Kolaborativní model řízení IT podporující digitální transformaci a inovaci řízení IT. Kurz je určen manažerským pozicím v IT, je zaměřen na podporu projektů digitální transformace a využití prvků umělé inteligence pro modernizaci řízení IT a [...]
 • Q4IT_DCMMM
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (18 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (1 260 €)

Kolaborativní model řízení IT podporující digitální transformaci a inovaci řízení IT. Kurz je určen manažerským pozicím v IT, je zaměřen na podporu projektů digitální transformace a využití prvků umělé inteligence pro modernizaci řízení IT a celé organizace.

»

Tento kurz je určen pro manažery IT, vedoucí týmů, specialisty IT governance, ředitele IT, CIO a také
konzultanty v oblasti řízení IT. Vhodně doplňuje již získané certifikace v oblasti ITIL®, pro držitele
certifikace ITIL Expert poskytuje rozšíření rozhledu a nové paradigma na řízení IT z pohledu
kolaborativních principů řízení. Je vhodný o pro projektové manažery, kteří se věnují problematice
digitální transformace a hledají praktické postupy JAK inovovat v IT.

Účastníci kurzu se seznámí z odlišnostmi fungování interního IT a pozice externího dodavatele IT
služeb. Součástí kurzu je identifikace toxických efektů, kdy IT funguje s logikou “oni a my”.
Kolaborativní řízení uvnitř organizace znamená sdílení dovedností, zdrojů, rizik a benefit, což implikuje
rozdílné postupy řízení IT. V kurzu je důležitou součástí praktické používání modelu DCMM,
rozhodování v situaci neúplných informací a princip kontinuální adaptace a učení se. DCMM manažeři
se naučí, jak snížit administrativní zátěž plynoucí z předchozím modelů řízení IT a nahrazení modelem,
který je schopen monitorovat spotřebu zdrojů na vlastní řízení IT. Kurz naučí účastníky jak zvýšit
inovační potenciál IT a celé organizace, zejména v oblasti digitálních schopností.
Náplň kurzu rozšiřuje dovednosti v kategorizaci SFIA: INOV – Innovation, METL - Methods and tools,
ORDI - Organisation design and implementation, BENM - Benefits management.

Nejsou, kurz navazuje na DCMM Masterclass (úvodní kurz do DCMM) a na DCMM Professional
(postup nasazení metodiky DCMM). Doporučené samostudium knihy DCMM, ISBN: 9781723571923.

 • Obsah kurzu vychází z DCMM : Digital Capabilities Management Model, ISBN: 9781723571923
 • Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti a při úspešném testu získají Certified DCMM Manager ( certifikace je v ceně kurzu )
 • Kurz je dostupný i v online verzi
 • Úvod – klíčové vlastnosti modelu DCMM
 • Digitální agenti, digitální inteligentní agenti – DA, DIA
 • Techniky RBA, ADRA jako nástroje adaptace a učení se
 • Aktivity a jejich řetězení do příběhů
 • Aplikování principů DCMM pro řízení a rozhodování
 • Transformace z řízení Customer Experience na Collaboration Experience #CLX
 • Návrh nové organizační struktury IT, DCIB – Digital Capabilities Innovation Board
 • Inovační ekosystémy, analýza kvality znalostního pracovníka KWQI
 • Vizualizace práce IT a přínosů transformovaných zdrojů, kvalitativní metriky
 • Praktická cvičení – barevnost stories, koncept adaptace a získání zkušenosti
 • Online certifikační test vedoucí k získání Certified DCMM Manager
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.