Model DCMM je nová generace řízení IT pro 21. století. Kurz je určen všem IT profesionálům, kteří budou DCMM model využívat ke každodenním aktivitám v IT, od inovací přes řešení nečekaných situací. Model DCMM je navržen pro interní IT, které [...]
 • Q4IT_DCMMP
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 1 termin
 • Praha (18 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (1 260 €)

Model DCMM je nová generace řízení IT pro 21. století. Kurz je určen všem IT profesionálům, kteří budou DCMM model využívat ke každodenním aktivitám v IT, od inovací přes řešení nečekaných situací. Model DCMM je navržen pro interní IT, které je nedílnou součástí organizace, kdy IT je vnímáno paradigmatem nervového systému organizmu.

»

Kurz je určen zejména pro pozice CIO, IT manager, IT governance specialista, projektový manažer a
dále všechny IT pozice zapojené do digitální transformace. Kurz je vhodný i pro konzultanty, kteří se
problematice digitální transformace řízení IT věnují. Mapování IT dovednosti dle kategorizace SFIA:
METL – Methods and tools, FEAS – Feasibility assessment, OCDV – Organisational capability
development

Účastníci se naučí jak analyzovat vhodnost zavedení modelu DCMM do konkrétních organizací, jak
spočítat návratnost projektu DCMM – ROI, jak nadefinovat projektové fáze zavedení modelu DCMM,
naučí se jaké dopady má DCMM pro praktické fungování IT, seznámí se s novou roli IT z pohledu
inovací a inovačních ekosystémů. V kurzu se účastníci seznámí se změnou fungování IT z role
dodavatele služeb na inovační roli – digital capability function

Nejsou, doporučujeme účastníkům se seznámit s knihou DCMM : Digital Capabilities Management Model, ISBN: 9781723571923. Doporučuje také nejdříve absolvovat kurz DCMM Masterclass, který je úvodním kurzem do oblasti DCMM

 • Podrobné podklady v knize DCMM : ISBN: 9781723571923
 • Po složení testu získá účastník certifikát DCMM Professional ( cena zkoušky je v ceně kurzu )
 • Kurz je dostupný ve standardní i online formě
 • Hlavní charakteristiky DCMM a odlišnosti od ITSM a Agile
 • Analýza proveditelnost zavedení metodiky DCMM – Feasibility study
  • o Shoda cílového stavu a charakteristik DCMM
  • o Logika kalkulace nákladů a přínosů přechodu na DCMM – kalkulace ROI
  • o Manažerské shrnutí a obhajoba digitální transformace řízení IT
 • Seznámení s projektovými fázemi přechodu na metodiku DCMM, popis fází
 • Digital Capabilties Innovation Board - DCIB
 • Aktivity a jejich řetězení do příběhů (activities and stories). Adaptace a trvalé učení.
 • Koncept Collaboration Experience #CLX
 • Praktická cvičení – hlavní náplň druhého dne
  • o Studie proveditelnosti - ROI
  • o Identifikace Digitálních agentů
  • o Aktivity a příběhy jako základ learning culture
 • Online certifikační test Certified DCMM Professional
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.