DCMM je nový, kolaborativní model řízení IT pro digitální transformaci a inovaci řízení IT, pokrývá kurzy DCMM Masterclass, Professional a Manager. Kurz je určen manažerským pozicím v IT, je zaměřen na podporu projektů digitální transformace a [...]
 • Q4IT_DCMME
 • Délka 5 dní
 • 0 ITK bodů
 • 5 termínů
 • Praha (34 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (3 315 €)

DCMM je nový, kolaborativní model řízení IT pro digitální transformaci a inovaci řízení IT, pokrývá kurzy DCMM Masterclass, Professional a Manager. Kurz je určen manažerským pozicím v IT, je zaměřen na podporu projektů digitální transformace a využití prvků umělé inteligence pro modernizaci řízení IT a celé organizace.

»

Tento kurz je určen pro manažery IT, vedoucí týmů, specialisty IT governance, ředitele IT, CIO a také
konzultanty v oblasti řízení IT. Vhodně doplňuje již získané certifikace v oblasti ITIL®, pro držitele certifikace
ITIL Expert poskytuje rozšíření rozhledu a nové paradigma na řízení IT z pohledu kolaborativních principů
řízení. Je vhodný o pro projektové manažery, kteří se věnují problematice digitální transformace a hledají
praktické postupy JAK inovovat v IT.

Účastníci kurzu se seznámí z odlišnostmi fungování interního IT a pozice externího dodavatele IT služeb.
Součástí kurzu je identifikace toxických efektů, kdy IT funguje s logikou “oni a my”. Kolaborativní řízení uvnitř
organizace znamená sdílení dovedností, zdrojů, rizik a benefit, což implikuje rozdílné postupy řízení IT. V kurzu
je důležitou součástí praktické používání modelu DCMM, rozhodování v situaci neúplných informací a princip
kontinuální adaptace a učení se. DCMM manažeři se naučí, jak snížit administrativní zátěž plynoucí z
předchozím modelů řízení IT a nahrazení modelem, který je schopen monitorovat spotřebu zdrojů na vlastní
řízení IT. Kurz naučí účastníky jak zvýšit inovační potenciál IT a celé organizace, zejména v oblasti digitálních
schopností. Náplň kurzu rozšiřuje dovednosti v kategorizaci SFIA: GOVN – Governance, INOV –
Innovation, BUSA – Business situation analysis, FEAS – Feasibility assessment, OCDV – Organisational
capability development, PEMT – Performance management, METL – Methods and tools, BPRE – Business
process improvement, BENM – Benefits management

Kurz nemá povinné podmínky účasti, je doporučen zkušeným IT profesionálům se znalostí řízení IT.
Doporučené samostudium knihy DCMM, ISBN: 9781723571923. Doporučené kurzy IT Quality Foundation a
Digital Transformation for CIO

 • Obsah kurzu vychází z DCMM : Digital Capabilities Management Model, ISBN: 9781723571923
 • Všichni účastníci obdrží potvrzení o účasti a při úspešném testu získají Certified DCMM Expert
 • Kurz lze zorganizovat na míru u zákazníka, typicky při projektech digitální transformace
 • Úvod – klíčové vlastnosti modelu DCMM, proč ITSM a Agile logika nestačí
 • Digitální agenti, digitální inteligentní agenti – DA, DIA
 • Techniky RBA, ADRA jako nástroje adaptace a učení se
 • Aktivity a jejich řetězení do příběhů
 • Aplikování principů DCMM pro řízení a rozhodování
 • Transformace z řízení Customer Experience na Collaboration Experience #CLX
 • Návrh organizační struktury IT, autonomie a inovační výbor
 • Inovační ekosystémy, DCIB, rozhodování s neúplnou informací, RBA informace
 • Vizualizace práce IT a přínosů transformovaných zdrojů
 • Praktická cvičení – barevnost stories, koncept adaptace a získání zkušenosti
 • Certifikační test vedoucí k získání Certified DCMM Expert
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.