Představujeme nový kurz Kepner-Tregoe® Foundation!

Manažeři firem jsou denně vystavováni řešení problémových situací, tlaku na zvyšování efektivity práce a výkonnosti jako takové. Je třeba rizikům čelit, naučit se předvídat změny, odchylkám od skutečného či očekávaného stavu předcházet a zároveň, pokud již problém nastal, ho řešit s minimálními negativními dopady na podnikání. Pokud i Vy patříte ve vaší firmě k lidem s rozhodovacími pravocemi, řešíte středně složité problémy, které nelze vyřešit experimentálním způsobem, neváhejte a zúčastněte se zcela nového autorizovaného kurzu metodiky Kepner-Tregoe® Foundation [KETREF]!

O metodice Kepner & Tregoe
Metodika pánů Charlese H. Kepnera a Benjamina B. Tregoeho učí manažery osvojit si systematický přístup k řešení problémů a dá se charakterizovat jako sada procesů pro identifikaci a analýzu problémů, jejich příčin, prioritizaci možných řešení a finální rozhodnutí. Používá se jak v oblasti projektového řízení, tak i při řešení problémů ve všech ostatních odborných či manažerských oblastech. Typickým příkladem může být Problem management v oblasti IT definovaný v ITILu.

Kurz Kepner-Tregoe® Foundation 
Je dvoudenní školení v anglickém jazyce, které je určeno zejména projektovým manažerům, vlastníkům IT procesů, Incident a Problem manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří se zabývají komplexními problémy. Součástí kurzu je i certifikační zkouška Kepner-Tregoe® Foundation. 

Co vás naučíme?

Naučíme vás pomocí analýzy příčin najít skutečnou příčinu problému a na jejím základě identifikovat možná řešení, rychle a efektivně prioritizovat, rozhodovat se ve složitém a komplexním prostředí. Ukážeme vám jednotlivé postupy krok za krokem a jak tyto postupy zapojit do vaší každodenní práce.

ITpreneursLogo-(1).jpeg

2ebac5d-(1).jpgMarcel Foederer jako IT Service Management lektor a konzultant působí v IT již přes 25 let. Mezi hlavní oblasti na které se zaměřuje patří především:

• IT Service Management
• ITIL V3 expert
• ISO20000
• PRINCE2

Marcel získal také mnohé certifikace svých manažerských dovedností, např:
• ITIL Expert Certification
• ITIL V3 Foundation Certification
• ISO/IEC 20000 Consultant Certification + Approved instructor - APMG
• PRINCE 2 2009 Foundation and Practitioner certified
• a další...

Kepner-Tregoe-logo-(5).png
KEPNER_TREGOE_GOPAS-(1).png

The Kepner-Tregoe® Foundation course includes Kepner-Tregoe Methodologies and Intellectual Property owned by Kepner-Tregoe, which is used by permission of Kepner-Tregoe. All rights reserved

Aktualizováno: 28.02.2019
Publikováno: 16.10.2015