Digi POVEZ | Získejte dotaci na vzdělávání pro firmy a OSVČ

úterý 7. května 2024

 

Je tu úžasná příležitost pro firmy v České republice! Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo nový program s názvem DIGI POVEZ pro firmy, který má za cíl podpořit vzdělávání zaměstnanců v oblastech IT a Průmyslu 4.0. A co je ještě lepší? Na vzdělávání mohou firmy získat finanční dotace.

 

Kdo se může přihlásit?

  • Firmy
  • OSVČ v postavení člena statutárního orgánu právnické osoby s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce
  • OSVČ (fyzické podnikající osoby)

 

 

Na co přesně se podpora vztahuje?

Jde o podporu vzdělávání v oblastech IT a Průmyslu 4.0. To znamená, že vaši zaměstnanci mohou zlepšit své digitální dovednosti a být produktivnější v moderním pracovním prostředí.

 

Jakým způsobem můžete tuto podporu využít?

Podporu můžete využít na jakékoliv kurzy digitálního vzdělávání.

 

Výše příspěvků

Mzdový příspěvek získáte ve výši 272,13 korun na člověkohodinu (každá hodina výuky).

Příspěvek na vzdělávání činní 263, 98 Kč na člověkohodinu.

 

Délka kurzů

Minimální délka vzdělávacího programu je 16 hodin a maximální 80 hodin.

 

Jak zažádat o podporu?

Je to jednoduché!

  • Rádi vám pomůžeme s celým procesem. Ozvěte se svému obchodnímu zástupci nebo napište na email na info@gopas.cz.
  • Následně je možné zažádat o podporu online prostřednictvím webové aplikace na stránce https://www.uradprace.cz/app/npo-digi/.
  • Podpora bude poskytnuta ex-post na základě předložených dokladů.

Podpora je udělována v souladu s pravidly veřejné podpory a vyplácí se na základě předložených dokladů po skončení vzdělávacího programu.
Je tu však několik omezení. Například, aby se předešlo narušení hospodářské soutěže, podpora nesmí překročit 200 000 EUR za tři předchozí kalendářní roky.

O dotaci je možné žádat od dubna 2024 do září 2025.

 

Pokud chcete, aby vaše firma šla s dobou a vaši zaměstnanci byli připraveni na všechny digitální výzvy, neváhejte a zapojte se do programu DIGI pro firmy!