7 nových kurzů Windows 10

Připravili jsme pro vás 7 nových kurzů Windows 10 pro administrátory a správce sítí, které jsou vhodné jak pro začínající správce, které provede množstvím novinek, tak i pro správce pokročilejší, které seznámí například s centrálním nasazením a správy stanic a virtuálních stanic pomocí Group Policy, cloud technologie Windows Intune a dalšími technologiemi.

Windows 10 - nasazení a správa

5denní kurz, kde se začínající správci naučí instalovat Windows 10, spravovat a zabezpečovat síťová připojení, úložiště, disky a aplikace, či například zálohovat a obnovovat data a operační systémy. » Windows 10 - nasazení a správa [MOC 20697-1]


Nadcházející termíny
15. 4. 2019  Gopas Praha
29. 4. 2019  Gopas Brno

Windows 10 - nasazení v podnikovém prostředí a Intune

5denní kurz pro pokročilejší správce, kteří mají dobré znalosti technologií TCP/IP a DNS, naučí účastníky nasadit Windows 10 stanice do podnikového prostředí a vše, co nasazení a správa obnáší. » Windows 10 - nasazení v podnikovém prostředí a Intune [MOC 20697-2]


Nadcházející termíny
18. 3. 2019  Gopas Praha
13. 5. 2019  Gopas Brno

Windows 10 - novinky pro správce Win 7 a Win 8/8.1

3dny nabité množstvím novinek, které přišli v přelomové verzi klientského OS Windows 10, seznámí všechny správce stanic operačních systémů Windows 7 a Windows 8/8.1 s novým uživatelským rozhraním, novými programy pro uživatelskou práci a možnostmi ve správě systému. » Windows 10 - novinky pro správce Windows 7 a Windows 8/8.1 [GOC201]


Nadcházející termíny
8. 7. 2019  Gopas Praha
29. 4. 2019  Gopas Brno

Vývoj univerzálních aplikací pro Windows 10

5denní kurz naučí vývojáře na platformě .NET navrhovat a implementovat uživatelské rozhraní aplikací, které se správně přizpůsobí danému zařízení, ukáže životní cyklus aplikace a seznámí s možnostmi distribuce aplikace, jak přes veřejný Windows Store, tak interně uvnitř společnosti. » Vývoj univerzálních aplikací pro Windows 10 [GOC4161]


Nadcházející termíny
16. 9. 2019  Gopas Praha
18. 3. 2019  Gopas Brno

Pokročilý vývoj univerzálních aplikací pro Windows 10

5denní kurz pro vývojáře na platformě .NET se znalostmi jazyka C# nebo VB.NET a prostředí Visual Studia. Kurz učí pokročilým technikám vývoje aplikací, mezi které patří lokalizace aplikace do více jazyků, vzdálené notifikace, běh aplikace na pozadí, výkonnostní analýza a další. » Pokročilý vývoj univerzálních aplikací pro Windows 10 [GOC4162]


Nadcházející termíny
8. 4. 2019  Gopas Praha
8. 4. 2019  Gopas Brno

Vývoj podnikových aplikací pro Windows 10

5denní kurz naučí vývojáře na platformě .NET, kteří mají za úkol vyvinout vnitrofiremní aplikaci pro Windows 10, ať už se jedná o mobilního klienta informačního systému nebo o aplikaci pro sběr dat v terénu, a to jak pro použití na dekstopovém počítači, tak notebooku, tabletu či mobilním telefonu. » Vývoj podnikových aplikací pro Windows 10 [GOC4163]

Programování Windows 10 IoT Core pro Raspberry Pi

1denní kurz určen vývojářům na platformě .NET, kteří mají zkušenosti s vytvářením aplikací v C# a chtějí se naučit používat Windows na Raspberry Pi 2, u kterého se v roce 2020 podle odhadu očekává 40,9 milliard síťově komunikujících zařízení. Kurz vývojáře naučí vytvořit, nasadit a spouštět Univerzální Windows Aplikace napsané ve Visual Studiu 2015 využívající Win 10 SDK. » Programování Windows 10 IoT Core pro Raspberry Pi 2 [GOC4166]


Nadcházející termíny
18. 3. 2019  Gopas Praha
 

Aktualizováno: 25.02.2019
Publikováno: 12.01.2016