Kurz a workshop přináší zásadní změnu v přístupu řízení pracovníků IT, změna směrem ke znalostní ekonomice a odklon od kvantitativních metrik vhodných pro rutinní práci. Kurz reaguje na nové trendy, zejména na skutečnost, že hodnota je ve [...]
 • Q4IT_KWQUA
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 6 termínů
 • Praha (21 960 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (955 €)

Kurz a workshop přináší zásadní změnu v přístupu řízení pracovníků IT, změna směrem ke znalostní ekonomice a odklon od kvantitativních metrik vhodných pro rutinní práci. Kurz reaguje na nové trendy, zejména na skutečnost, že hodnota je ve znalostech.Po dlouhou bodu zůstávala existence znalostního pracovníka skryta, neboť hlavní důraz byl kladen na produktivitu, rychlost reakce na požadavky, úplnost plnění úkolů. Zjednodušeně, práce v IT se vnímala jako práce manuálního pracovníka, který plní úkoly, které mu byly přiděleny. Na přelomu století došlo k rozpoznání existence fundamentální odlišnosti mezi manuální prací a znalostním pracovníkem (knowledge worker), jehož charakteristikou je komplexita problémů, jejich proměnlivost a to, že většinu pracovních aktivit vykonává aktivně, autonomně, práce je kreativní a hlavní důraz není kvantita, ale kvalita. Účastníci se naučí hlavní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním řízením, charakteristiky práce znalostního pracovníka, konceptem Collaboration Experience a Collaboration Quality, konceptem analýzy kvality znalostního pracovníka – index kvality znalostního pracovníka – jako diametrálně odlišného konceptu od měření produktivity a kvantitativních KPI. Účastníci kurzu získají znalost jak změřit kvalitu znalostního pracovníka a jak používat komplementární kvalitativní metriky CLQ a CLX. Volitelným výstupem kurzu je individuální znalostní profil – SFIA skill profile – sestavený akreditovaným SFIA konzultantem.

Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát Certification Managing Knowledge Worker Quality – CMKWQ. Zkouška je online.

V ceně kurzu je započteno i vytvoření vlastního SFIA profilu - online nebo osobně. Kurz bez vytvoření SFIA profilu stojí 18 860,- Kč

»

zejména manažerské pozice – team leader, IT manager, CIO, vedoucí oddělení. Pracovníci IT v organizacích, kde se role IT mění z poskytovatele služeb na kompetenční centrum, kde IT hraje velkou roli v modernizaci a digitální transformaci.

Kurz je zaměřen na quality skills dle SFIA: Innovation INOV, Governance GOVN, Quality Management QUMG, Organisational capability development OCDV, Performance management PEMT, Competency assessment LEDA, Employee experience  EEXP.

 • Kurz je veden zkušenými akreditovanými experty a trenéry v oblasti kvality IT – AITQE / AITQT.
 • Účastníci kurzu se mohou stát na LinkedIn členy skupiny IT Quality Index
 • Kurz obsahuje nové koncepty, které mohou být v rozporu s tradičními postupy měření produktivity a výkonosti zakořeněné v řadě manažerských postupů. Kurz doporučuje účastníkům, kteří hledají nové inovativní přístupy řízení IT

Pro kurz není povinná účast na žádném kurzu, doporučujeme však se seznámit s metodikou IT Quality Index, vhodné jsou i předcházející kurzy IT Quality Foundation a IT Quality Manager, dále kurz k digital capabilities management –  DCMM Masterclass. Doporučená literatura IT Quality Index 2022 Edition, ISBN 9798543925812

Studijní materiál Q4IT.

 • Geneze modelů řízení v IT od industriálních metod po znalostní éru, Iatrogenic management
 • Kvantitativní metriky a jejich limitace pro nerutinní práci
 • Kvalitativní metriky jako hlavní kritérium pro komplexní práci znalostního pracovníka
 • Charakteristika Knowledge Work – reaktivní vs proaktivní práce
 • Kolaborativní sítě, informační teorie a její implikace, komplementarita kvality a kvantity jako primární a sekundární metriky
 • Metodika analýzy kvality znalostního pracovníka – KWQI Knowledge Worker Quality Index – praktické postupy
 • Metoda analýzy kvality spolupráce – CLX a CLQ– collaboration experience and quality
 • Kompozitní indikátor Value of Knowledge Worker VKW
 • Online certifikační zkouška „Certification Managing Knowledge Worker Quality“ CMKWQ.
 • Ke kurzu lze přiobjednat i sestavení oficiálního SFIA profilu od akreditovaného SFIA konzultanta. SFIA profil je vytvořen pro každého účastníka individuálně formou strukturovaného interview – osobně nebo online.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.