Testování přes testovací platformu PSI

Nově patříme mezi 400 prominentních testovacích center s platformou Scantron a PSI.

V současné době je možné skládat dané zkoušky na pobočce v Praze a v Bratislavě. 

Registrace a platba zkoušky probíhá čistě mezi účastníkem a konkrétním poskytovatelem. Testovací centrum zde působí pouze jako zajišťovatel testovacího prostředí, tj. dohlíží na průběh testu v souladu s pravidly poskytovatele, ale není oprávněno zkoušku registrovat, přesouvat ani rušit.

Jak probíhá testování?

Testování probíhá ve specializované testovací místnosti počítačové školy GOPAS.

Registrace a přehled zkoušek

Nejpopulárnější certifikace na platformě PSI jsou v současnosti testy od společnosti ISACA. Přečtěte si podmínky registrace.