Certifikační zkoušky MOS pro verzi Microsoft Office 2016

Ve verzi Microsoft Office 2016 je k dispozici 5 zkoušek úrovně Specialist a 2 zkoušky v úrovni Expert.  

Proti verzi 2010 a 2013 došlo ve formátu zkoušek ke změnám. Více informací naleznete v popisu zkoušek, popř. na stránkách poskytovatele.

Úroveň Specialist

Pro získání úrovně Specialist je třeba složit jednu ze zkoušek níže:

77-725 Microsoft Office Specialist Word 2016
Download Exam Objectives

77-727 Microsoft Office Specialist Excel 2016
Download Exam Objectives

77-729 Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016
Download Exam Objectives

77-730 Microsoft Office Specialist Access 2016
Download Exam Objectives

77-731 Microsoft Office Specialist Outlook 2016: Core Communication, Collaboration and Email Skills
Download Exam Objectives

Úroveň Expert

Pro získání úrovně Expert je třeba složit jednu ze zkoušek níže:

77-726 Microsoft Office Expert Word 2016
Download Exam Objectives

77-728 Microsoft Office Expert Excel 2016
Download Exam Objectives

Pro získání úrovně Master je třeba složit následující certifikace:

77-726 Microsoft Office Expert Word 2016
Download Exam Objectives

77-728 Microsoft Office Expert Excel 2016
Download Exam Objectives

77-729 Microsoft Office Specialist PowerPoint 2016
Download Exam Objectives

+ 1 z volitelných: 77-730 (Access) nebo 77-731 (Outlook), viz ZDE.