Čtyřdenní pokročilý plánovací kurz shrunuje znalosti účastníků z několika předchozích kurzů a učí je porozumnět celkově a z nadhledu možnostem bezpečnostních technologií, které jsou součástí Azure a Microsoft 365. Kurz předpokládá velmi dobré [...]
  • MOC SC-100
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 5 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 320 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní pokročilý plánovací kurz shrunuje znalosti účastníků z několika předchozích kurzů a učí je porozumnět celkově a z nadhledu možnostem bezpečnostních technologií, které jsou součástí Azure a Microsoft 365. Kurz předpokládá velmi dobré praktické znalosti jednotlivých technologií a zabývá se vysokoúrovňově plánováním architektury cloudové bezpečnosti.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Tvorba vysokoúrovňové bezpečnostní architektury
Plánování strategie operační bezpečnosti
Plánování strategie bezpečnosti identit
Hodnocení možností souladu se zákonnými požadavky
Hodnocení rizik a doporučení technických opatření k jejich zmírnění
Porozumění architekturním best-practices a jejich vývoj s cloudovými technologiemi
Plánování strategie pro zabezpečení serverových a klientských koncových bodů
Plánování strategie pro zabezpečení provozu IaaS, PaaS a SaaS služeb
Definování bezpečnostních požadavků na aplikace
Plánování strategie pro zabezpečení dat
Využití doporučení Microsoft Cybersecurity Reference Architectures (MCRA) a Microsoft Cloud Security Benchmarks
Využití metodologií z Cloud Adoption Framework (CAF)
Definování ransomware strategie pomocí Microsoft Security Best Practices

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software


Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.