Čtyřdenní kurz seznamuje posluchače se správou uživatelských účtů v prostředí Azure a Microsoft 365 a možnostmi jejich ověřování do cloudu i v případě hybridních scénářů, využití více-faktorového ověřování, implementace SSO (single-sign-on) a [...]
  • MOC SC-300
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 8 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 320 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní kurz seznamuje posluchače se správou uživatelských účtů v prostředí Azure a Microsoft 365 a možnostmi jejich ověřování do cloudu i v případě hybridních scénářů, využití více-faktorového ověřování, implementace SSO (single-sign-on) a řízení přístupu. Probírají se také základy ochranných a detekčních technologií.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Zavedení výchozích nastavení Azure AD
Vytváření, správa a konfigurace uživatelských účtů
Napojení a správa externích účtů uživatelů
Zavedení a správa účtů v hybridních prostředích
Zabezpečení Azure AD účtů pomocí více-faktorového ověřování MFA
Správa ověřování uživatelů
Plánování, nasazení a správa podmíněného přístupu
Správa technologie Azure AD Identity Protection
Plánování a návrh propojení podnikového SSO
Nasazení, správa a sledování SSO propojených podnikových aplikací
Zavedení registrace aplikací
Plánování a nasazení pověření uživatelů k jejich přístupu
Plánování, nasazení a správa kontrol přístupových oprávnění
Plánování a správa privilegovaného přístupu
Sledování a údržba Azure AD

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.