Jednodenní úvodní kurz seznamuje účastníky se základními principy, terminologií a technologickými možnostmi bezpečnostních mechanismů v prostředí Microsoft 365.
  • MOC SC-900
  • Délka 1 den
  • 10 ITK bodů
  • 8 termínů
  • Praha (7 400 Kč)

    Brno (7 400 Kč)

    Bratislava (320 €)

  • Mírně pokročilý

Jednodenní úvodní kurz seznamuje účastníky se základními principy, terminologií a technologickými možnostmi bezpečnostních mechanismů v prostředí Microsoft 365.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy

Základní principy bezpečnosti a její metodologie
Principy bezpečnosti v Microsoft prostředí, službách a technologiích
Identity a jejich uživatelské účty
Základní typy služeb a identit v prostředí Azure AD
Možnosti ověřování uživatelů v prostředí Azure AD
Možnosti řízení přístupu k datům a službám v Azure AD
Ochrana informací a řízení souladu za pomoci Azure AD
Základní bezpečnostní opatření Azure AD
Možnosti řízení základních bezpečnostních opatření v Azure AD
Technologie Azure Sentinel
Ochrana proti hrozbám v Microsoft 365
Ochrana koncových stanic a zařízení v Microsoft 365
Soulad a jeho řízení
Ochrana ležících a přenášených informací v Microsoft 365
Rizika vnitřních útočníků a jejich minimalizace
Možnosti eDiscovery a vydávání informací úřadům
Možnosti auditování přístupu k informacím a službám
Možnosti omezení využívání prostředků a výkonu v Azure

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.