Štyřdenní kurz seznamuje účastníky s možnostmi zabezpečení toku i uložení informací v prostředí Microsoft 365. Zabývá se i řízením souladu informací se standardy a podnikovými požadavky, ochranou proti úniku informací a řízením úrovní jejich [...]
  • MOC SC-400
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 320 €)

  • Mírně pokročilý

Štyřdenní kurz seznamuje účastníky s možnostmi zabezpečení toku i uložení informací v prostředí Microsoft 365. Zabývá se i řízením souladu informací se standardy a podnikovými požadavky, ochranou proti úniku informací a řízením úrovní jejich důvěrnosti, zásadám jejich uchovávání i šifrováním zpráv v Office 365.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy

Přehled možností technologií ochrany a řízení informací v prostředí Microsoft 365 služeb
Klasifikace dat pro potřeby řízení souladu a jejich ochrany
Vytváření a správa typů citlivých informací
Principy šifrování informací v Microsoft 365
Nasazení šifrování zpráv v Office 365
Definice a zadávání značek důvěrnosti a citlivosti
Značkování dat úrovněmi důvěrnosti
Ochrana proti ztrátě dat (DLP)
Nasazení ochrany proti úniku dat na koncových bodech
Konfigurace DLP zásad pro Microsoft Cloud App Security a Power Platform
Správa DLP politik a přehledů v Microsoft 365
Řízení informací v prostředí služeb Microsoft 365
Správa a soulad informací uchovávaných službami Microsoft 365
Správa záznamů v Microsoft 365

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.