Pětidenní kurz se zaměřuje na porozumění bezpečnostní strategie a praktickou demonstraci jednotlivých bezpečnostních technologií určených pro Microsoft hybridních prostředí (prostředí s vlastní infrastrukturou a Microsoft365 cloudovými [...]
  • GOC215
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 7 termínů
  • Praha (28 500 Kč)

    Brno (28 500 Kč)

    Bratislava (1 250 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz se zaměřuje na porozumění bezpečnostní strategie a praktickou demonstraci jednotlivých bezpečnostních technologií určených pro Microsoft hybridních prostředí (prostředí s vlastní infrastrukturou a Microsoft365 cloudovými službami). Ve vysokém tempu a detailně probereme principy chování identit v hybridním prostředí, jednotlivé bezpečnostní technologie Microsoft365 a jejich aplikaci v oblasti ochrany uživatelů a citlivých dat, rozšíření bezpečnosti lokálního AD, pokročilé detekce hrozeb a externích přístupů. Na závěr se podíváme na možnosti integrace Azure MFA pro naše NPS servery, jak zamezit přístup k aplikacím a citlivým datům pro neschválená zařízení a jak můžeme publikovat intranetové aplikace bezpečně pro uživatele na home office.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Attack vectors, security strategie pro Microsoft hybridní prostředí
Perimeter vs. Zero trust přístup
Azure AD vs ActiveDirectory – struktura, autentizace, objekty, tokeny
AzureAD Connect a jeho módy nasazení
Ochrana hybridní identity: MFA, SSO, conditional access, Windows Hello for business – jak zajistit ochranu účtů a zároveň dosáhnout zjednodušení přihlašovacího procesu pro uživatele
RBAC, PIM v hybridním prostředí, Identity protection
Práce s externími identitami
Politiky hesel, pokročilá ochrana hesel prostřednictvím Password protection a smart lockout
Zařízení v hybridním prostředí – rozdíly mezi stavy AzureAd registered, DomainJoined only, AzureAD Joined a HybridAzureADJoined
Úvod do Intune – device compliance, security profily
Pokročilé zabezpečení doménových řadičů – Microsoft Defender for identity
Microsoft information protection koncept a jednotlivé technologie – ochrana citlivých dokumentů, DLP v M365 a onprem prostředí
Obrana proti útokům na uživatele - Phishing, nebezpečné přílohy
Pokročilá detekce hrozeb EDR/XDR – jakou roli řešení zaujímá, detekce anomálií v systému
Azure AD Application Proxy – zpřístupnění intranet aplikací uživatelům z domu
Integrace Azure MFA a NPS serveru

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.