Čtyřdenní pokročilý kurz se věnuje správě Azure, Microsoft 365 a Microsoft Defender technologií určených ke sledování bezpečnosti, vyhledávání bezpečnostních událostí jak v síťové infrastruktuře tak na koncových bodech a učí studenty, jak [...]
  • MOC SC-200
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 7 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 320 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní pokročilý kurz se věnuje správě Azure, Microsoft 365 a Microsoft Defender technologií určených ke sledování bezpečnosti, vyhledávání bezpečnostních událostí jak v síťové infrastruktuře tak na koncových bodech a učí studenty, jak události vyhodnocovat a jak se chovat k incidentům, které z událostí vyhodnotí.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Ochrana proti hrozbám pomocí Microsoft Defender for Endpoint
Nasazení Microsoft Defender for Endpoint
Využití rozšíření a vylepšení ve Windows 10 pomocí Microsoft Defender for Endpoint
Sledování a správa varování a událostí Microsoft Defender for Endpoint
Vyšetřování incidentů na zařízeních pomocí Microsoft Defender for Endpoint
Provádění vzdálených zásahů na zařízeních pomocí Microsoft Defender for Endpoint
Sběr elektronických důkazů a vyšetřování incidentů na zařízeních pomocí Microsoft Defender for Endpoint
Automatizace úkolů a činností v Microsoft Defender for Endpoint
Varování a detekce a jejich nastavení v Microsoft Defender for Endpoint
Technologie Threat and Vulnerability Management v Microsoft Defender for Endpoint
Ochrany proti hrozbám v Microsoft 365
Zmírnění a minimalizace rizik za pomoci Microsoft 365 Defender
Ochrana uživatelských účtů a identit pomocí Azure AD Identity Protection
Snižování rizik pomocí Microsoft Defender for Office 365
Ochrana prostředí pomocí Microsoft Defender for Identity
Bezpečnost cloudových aplikací pomocí Microsoft Cloud App Security
Reakce na varování z technologií ochrany proti úniku informací (data leakage prevention - DLP) Microsoft 365
Rizika útoku insiderů (inside job) v Microsoft 365
Vysvětlení ochran cloudové infrastruktury v Azure Defender
Připojení cloudových prostředků k Azure Defender
Připojení ne-cloudových prostředků k Azure Defender
Řešení bezpečnostních událostí a varování v Azure Defender
Vytváření vyhledávacích dotazů KQL v Azure Sentinel
Analýza výstupů vyhledávání pomocí KQL
Vytváření více-tabulkových dotazů v KQL jazyku
Práce s daty přes KQL (Kusto Query Language) v Azure Sentinel
Vytváření a správa pracovních prostorů v Azure Sentinel
Protokoly vyhledávání v Azure Sentinel
Sledovací seznamy v Azure Sentinel
Technologie Threat Intelligence v Azure Sentinel
Připojování datových zdrojů do Azure Sentinel
Připojení služeb Microsoft do Azure Sentinel
Připojení výstupů Microsoft 365 Defender do Azure Sentinel
Připojení Windows počítačů do Azure Sentinel
Připojení protokolů v Common Event Format do Azure Sentinel
Připojení protokolů ze Syslog do Azure Sentinel
Připojení indikátorů hrozeb do Azure Sentinel
Detekce hrozeb pomocí Azure Sentinel analytiky
Reakce na incidenty a hrozby pomocí Azure Sentinel
Řízení bezpečnostních incidentů pomocí Azure Sentinel
Analytika chování entit pomocí Azure Sentinel
Dotazování, vyhledávání, vizualizace a sledování informací v Azure Sentinel
Zachytávání hrozeb v Azure Sentinel
Poznámkové bloky a jejich úloha ve vyhledávání hrozeb v Azure Sentinel

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.