Reporting práce IT je v mnoha IT odděleních zaměřen reaktivně na vykazování počtu zpracovaných požadavků, změn a incidentů. Tak jak se role IT mění směrem k větší proaktivitě, inovacím a komplexním problémům, IT metriky vyžadují významný [...]
 • Q4IT_ITPR
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (12 860 Kč)

  Brno (na vyžádání)

  Bratislava (545 €)

Reporting práce IT je v mnoha IT odděleních zaměřen reaktivně na vykazování počtu zpracovaných požadavků, změn a incidentů. Tak jak se role IT mění směrem k větší proaktivitě, inovacím a komplexním problémům, IT metriky vyžadují významný re-design. Kurz se věnuje novým metrikám, zejména kvalitativním, a tomu, co, kdy a jak je potřeba měřit a reportovat. Kurz také přináší nové koncepty jako jsou sítě metrik a ABI metriky.

»

Zejména manažerské pozice – team leader, IT manager, CIO, vedoucí oddělení, zejména v organizacích, kde se role IT mění z poskytovatele služeb na kompetenční centrum s přínosem pro zlepšování a inovace. Tento kurz vhodně podporuje projekty digitální transformace nebo organizační změnu v IT.

Účastníci se naučí hlavní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním řízením, seznámí se s novou sadou kvalitativních metrik a jak tyto metriky zakomponovat do moderního řízení IT.Účastníci kurzu získají znalost toho, jak zlepšit vnímání IT tím, že se těžiště IT metrik odkloní od reaktivních metrik směrem k metrikám multidimenzionálním a kompozitním, lépe reflektujícím znalostní a proaktivní charakter práce v IT.

Pro kurz není povinná účast na žádném kurzu, doporučujeme se seznámit s metodikou IT Quality Index, kurz IT
Quality Foundation a IT Quality Manager, dále s modelem pro kolaborativní řízení DCMM Masterclass. Doporučená
literatura IT Quality Index 2022 Edition, ISBN 9798543925812

Studijní materiál Q4IT.

1 den kombinovanou formou výkladu, diskuze a cvičení

 • Tradiční postupy měření IT dle ITIL, ISO/IEC 20000, seznámení s frekventovanými metrikami
  • Procesní metriky
  • Servisní metriky
  • Spokojenost uživatelů
 • Kvantitativní metriky souhrnně a jejich limitace pro nerutinní znalostní práci, která v IT převažuje
 • Sítě metrik, přímá a nepřímá propojenost metrik
 • ABI a WDI metriky
 • Metodika analýzy kvality znalostního pracovníka – KWQI Knowledge Worker Quality Index
 • Kompozitní indikátor Value of Knowledge Worker VKW
 • Metoda analýzy vnímání spolupráce – CLX a CLQ– collaboration experience and quality
 • Měření knowhow lidí a firmy
 • Frekvence měření pro různé metriky
 • Online certifikační zkouška Certification IT performance reporting CITPR. Test lze absolvovat v češtině nebo angličtině. Výklad je veden v češtině, školící podklady a zkouška jsou volitelně v angličtině nebo češtině.
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.