Rozhovor s Ondřejem Ševečkem: Neznalost zákona neomlouvá

pondělí 11. prosince 2023

Nová a přísnější směrnice EU o kybernetické bezpečnosti NIS2 se v České republice dotkne podle odhadů alespoň 6 000 firem a státních subjektů. Nařizuje jim rozsáhlé povinnosti, za jejichž nesplnění budou hrozit pokuty ve výši desítek milionů korun. V českém zákoně o kybernetické bezpečnosti se požadavky NIS2 objeví v průběhu roku 2024. Jak na tuto aktualizaci připravit?

Vyzpovídali jsme Ondřeje Ševečka, projekt manažera oblasti MS systémů a bezpečnosti, koho se nová směrnice týká a co od ní čekat. 

 

Evropská unie a její členské státy novelizují aktuální směrnici o kybernetické bezpečnosti (NIS2). Proč k tomu dochází a co to znamená pro firmy?

Rozšiřuje se významně počet jak organizací a systémů státní zprávy, tak soukromých společností, na které nově dopadají povinnosti řídit prokazatelně svoji informační bezpečnost. A nejen to, součástí je také požadavek na sledování bezpečnostních událostí a řízení incidentů, zvláště pak i hlášení incidentů Úřadu. Odhaduje se, že Zákon nově zasáhne na 6 000 společností a organizací v Česku a více než 5 000 na Slovensku.

Vyplývají dokonce osobní zodpovědnosti, za jejichž porušení hrozí citelné pokuty tedy i konkrétním zaměstnancům.

 Na speciální stránce NÚKIB najdete podrobné specifikace, například jakých institucí se novelizace dotkne.

Směrnice NIS2 v souladu s čl. 2 nepočítá s tím, že by ukládala povinnosti úplně každému, kdo danou službu poskytuje. Vývoj dovedl její tvůrce k tomu, že primárním způsobem stanovení, jestli soukromá nebo veřejná organizace spadá pod regulaci směrnice, je současné naplnění následujících dvou pravidel:

  • organizace poskytuje alespoň jednu službu uvedenou v přílohách směrnice a zároveň
  • je středním nebo velkým podnikem, tedy zaměstnává 50 a více zaměstnanců, nebo dosahuje ročního obratu nebo bilanční sumy roční rozvahy alespoň 10 milionů EUR (zhruba 250 milionů CZK)

 

Na základě novelizace vznikl nový kurz GOC240. Pro koho je kurz určený a co se naučí?

GOC240 je určen všem, kdo se chtějí dozvědět, jaké organizační a technické požadavky Směrnice a z ní vyplývající Zákon stanoví, a jak je naplnit i za pomoci dalších standardů řízení informační bezpečnosti, jako je ISO 2700x:2022. Cílovou skupinou jsou tedy manažeři i technici s povědomím a zodpovědnostmi v informačních technologiích.

Dozvíte se, jak se mění povinnosti vedení i techniků, jaké požadované a vhodné organizační bezpečnostní opatření zavést, změny v hlášení bezpečnostních incidentů a mnoho dalšího.

 

Proč by si firmy měly dát pozor a připravit se na tuto změnu?

Neznalost zákona neomlouvá. Stanovené povinnosti musí každý pivonný subjekt plnit bez toho, aby ho nějaká instituce nejprve vyzývala.

Například návrh zákona přitvrzuje v oblasti pokut, které mohou vystoupat až do výše 10 000 000 Eur nebo 2 % z čistého obratu za poslední ukončené účetní období.

Podle záměru NIS2 by také měla být zvýšena odpovědnost vrcholového vedení organizace za kyberbezpečnost a dodržování souladu se zákonem. Větší část zákona je věnována právě povinnostem vrcholového vedení, mezi které patří zajištění stanovení bezpečnostní politiky i cílů, zajištění dostatečných zdrojů, komunikaci důležitosti bezpečnosti ve společnosti, participace na řízení kybernetických rizik a řada dalších povinností.

 

Proč je důležité školit svoje zaměstnance? Jaké další kurzy byste doporučil?

Nabízíme nespočet kurzů souvisejících s informační bezpečností pro profesionály. Ale je žádoucí podpořit i bezpečnostní povědomí běžných uživatelů, protože na jejich zodpovědnosti, opatrnosti a rychlém rozpoznání a reakci na hrozby, nebo probíhající útoky, bezpečnost informací mnohdy významně závisí.

 

Ondřej Ševeček doporučuje kurzy:

Ondřej Ševeček
Produktový manažer kurzů
z oblastí MS servery, systémy a bezpečnost

 


Mohlo by vás zajímat

  • Jsem v kurzu - 50 000 Kč na IT kurzy pro každého! » ZDE
  • Nové termíny webináře IT Ráno ZDARMA » ZDE
  • Plánované IT odborné konference  » ZDE
  • Kurzy si můžete zopakovat ZDARMA v rámci GARANCE VĚDOMOSTÍ
  • Získejte výhody z IT Klubu » ZDE