Dvoudenní kurz seznamuje posluchače s technickými požadavky aktuální a připravované legislativy a EU směrnicemi týkajícími se počítačové bezpečnosti a ochrany osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR). Kurz je určen jak [...]
  • GOC163
  • Délka 2 dny
  • 30 ITK bodů
  • 3 termíny
  • Praha (13 600 Kč)

    Brno (13 600 Kč)

    Bratislava (590 €)

  • Mírně pokročilý

Dvoudenní kurz seznamuje posluchače s technickými požadavky aktuální a připravované legislativy a EU směrnicemi týkajícími se počítačové bezpečnosti a ochrany osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR). Kurz je určen jak vedoucím pracovníkům, CISO, manažerům bezpečnosti informací, pracovníkům incedent response, tak i IT správcům a technikům a může připravit i pověřence pro ochranu osobních údajů.

»

Kurz je určen jak vedoucím pracovníkům, tak i CISO, manažerům informační bezpečnosti, pracovníkům incident response, dohližitelům a GDPR pověřencům pro dohled nad zpracováním osobních údajů, tak i správcům výpočetní techniky a technikům, kteří se zabývají implementací těchto zákonných požadavků a norem.

Porozumět zákonu o kybernetické bezpečnosti a s ním souvisejícím nařízením a předpisům
Porozumět požadavkům na zabezpečení osobních údajů

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy

Přehled CZ, SK a EU legislativy týkající se počítačové bezpečnosti
Orientace v základních pojmech
Legislativa GDPR - General Data Protection Regulation
Orientace v základních pojmech GDPR
Souvislost a změny oproti DPD (Data Protection Directive) 95/46/EC
Funkce a odpovědnost DPO (Data Protection Officer)
Vliv legislativ na provoz interních systémů společnosti
Udělování souhlasu
Informační povinnosti
Možnosti technického vybavení na platformě Windows
Řízení bezpečnosti a procesy v prostředí GDPR
Sledování souladu s legislativou a souvisejícími normami
Vazby na ISMS podle ISO/IEC/CSN 27001/27002

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.