Dvoudenní kurz seznamuje účastníky s technickými a organizačními požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a evropské směrnice NIS2
  • GOC240
  • Délka 2 dny
  • 30 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (12 400 Kč)

    Brno (12 400 Kč)

    Bratislava (540 €)

  • Mírně pokročilý

Dvoudenní kurz seznamuje účastníky s technickými a organizačními požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a evropské směrnice NIS2

»

Vlastní studentské materiály firmy GOPAS v elektronické, nebo tištěné formě

Současná a budoucí legislativa NIS, NIS2 a ZKB z technického pohledu
Povinní správci, provozovatelé a zpracovatelé
Řízení informačních aktiv
Analýza hrozeb a řízení rizik informační bezpečnosti
Požadovaná a vhodná organizační bezpečnostní opatření
Technická bezpečnostní opatření vyžadovaná a vhodná
Povinnost sledování bezpečnostních událostí a řízení incidentů
Hlášení bezpečnostních incidentů
Spolupráce s akreditovanými CSIRT/CERT/CIRT organizacemi
Témata detailněji jako jsou dostupnost/integrita/důvěrnost, ověřovaní uživatelů, správa účtů, šifrování komunikací a dat, zálohování obnova a zotavení, personální bezpečnost, návrh bezpečných aplikací a systémů, bezpečný vývoj, testování a oběřování bezpečnosti, zaznamenávání a sledování událostí, kryptografické prostředky, fyzická bezpečnost
Vazby na ISO 2700x:2022

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.