Dvoudenní kurz vysvětluje základní terminologii a principy identifikace a hodnocení aktiv, zranitelností a hrozeb pro informační bezpečnost a z nich vyplývajících rizik pro udržitelnost provozu (business continuity) podniků i organizací státní [...]
  • GOC241
  • Délka 2 dny
  • 30 ITK bodů
  • 6 termínů
  • Praha (14 000 Kč)

    Brno (14 000 Kč)

    Bratislava (600 €)

  • Mírně pokročilý

Dvoudenní kurz vysvětluje základní terminologii a principy identifikace a hodnocení aktiv, zranitelností a hrozeb pro informační bezpečnost a z nich vyplývajících rizik pro udržitelnost provozu (business continuity) podniků i organizací státní správy.

»

Všeobecný přehled o možnostech informačních technologií a hrozbách pro informační bezpečnost

Bezpečnostní požadavky obecně
Pojmy důvěrnost (confidentiality), integrita (integrity), dostupnost (availability)
Složitější pojmy jako non-repudation, privacy, safety, authenticity, reputation
Pojmy kontinuita provozu (business continuity) a obnova po havárii (disaster recovery)
Vztah informační bezpečnosti k BCP a DR
Pojmy aktivum (asset), hodnocení aktiv (valuation), zranitelnost (vulnerability), hrozba (threat), riziko (risk)
Role pracovníků jako například vlastník aktiva, vlastník rizika
Hodnocení rizik obecně
Vztah hrozba - riziko
Řízení aktiv
Metodiky hodnocení rizik podle ISO 27005
Příklady zranitelností v informačních technologiích
Příklady hrozeb v informačních technologiích
Příklady budování analýzy rizik nad hrozbami informačním technologiím

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.