Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny, způsob implementace změny a tím i zvýšení pravděpodobnosti úspěchu implementace změny. Vzhledem k praktickým příkladům a cvičením, při kterých je nutná [...]
 • RIZMN
 • Délka 1 den
 • 0 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (9 300 Kč)

  Brno (9 300 Kč)

  Bratislava (400 €)

Kurz poskytuje ucelený pohled na proces přípravy změny, analýzu jednotlivých hráčů změny, způsob implementace změny a tím i zvýšení pravděpodobnosti úspěchu implementace změny. Vzhledem k praktickým příkladům a cvičením, při kterých je nutná práce v týmu, bude toto školení otevřeno v případě přihlášení min. 4 účastníků.

»

Školení je určeno vedení společnosti, vedoucím pracovníkům, vedoucím projektů, vlastníkům procesů

 • Schopnosti připravit se na změnu
 • Schopnosti řídit změnu lidí
 • Schopnosti identifikace hráčů a jejich analýza
 • Schopnosti oznámit a předvést změnu
 • Schopnosti zafixovat změnu v organizaci

Definice

 • Co je to změna
 • Proč změnu řídit

Vytvoření pocitu naléhavosti

 • Důvod pro změnu
 • Nutnost okamžitého jednání

Sestavení týmu

 • Jak funguje úspěšný tým
 • Týmové role

Vytvoření vize a strategie

 • Jak bude vypadat budoucnost
 • Jak se budoucnost uskuteční

Komunikace změny

 • Identifikace hráčů změny
 • Analýza hráčů
 • Práce s jednotlivými hráči

Zplnomocnění ostatních

 • Odstraňování bariér
 • Delegování

Rychlé úspěchy

 • Identifikace rychlých úspěchů
 • Dosažení rychlých úspěchů

Pokračování

 • Motivace
 • Jak nepřestat

Vytvoření nové kultury

 • Podpora dosaženého
 • Vytvoření návyků
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.