Kurz navazuje na kurz "Praktické řízení projektu" a rozširuje teoretické znalosti vedoucího projektu tak, aby byl schopen úspešne absolvovat zkoušku vedoucího projektu dle IPMA Level D.
 • IPMAD
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (18 600 Kč)

  Brno (18 600 Kč)

  Bratislava (800 €)

Kurz navazuje na kurz "Praktické řízení projektu" a rozširuje teoretické znalosti vedoucího projektu tak, aby byl schopen úspešne absolvovat zkoušku vedoucího projektu dle IPMA Level D.

»

Toto školení je určeno pro vedoucí projektů.

Cílem školení je:

 • Porozumění terminologii projektového řízení dle IPMA
 • Rozšíření znalostí z kurzu Praktické řízení projektů
 • Příprava na certifikační zkoušku

Přínosy

 • Sladění terminologie s „Národním standardem pro projektové řízení“
 • Praktické procvičení postupů vedení projektů
 • Prohloubení znalostí vedoucích projektů dle oblastí kompetencí

Materiály lektora k dané problematice

Úvod

Proces certifikace

 • Dokumentace
 • Písemná zkouška
 • Zpráva o projektu
 • Principy IPMA

Technické kompetence

 • Zainteresované strany
 • Požadavky a cíle
 • Řízení rizik
 • Projektový tým
 • Čas a jeho sledování
 • Zdroje a jejich kontrola
 • Změny

Behaviorální kompetence

 • Řízení a vedení
 • Motivace
 • Konflikty a krize
 • Asertivita
 • Kreativita

Kontextové kompetence

 • Orientace na projekt
 • Implementace
 • Podpůrné systémy
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.