Kurz je určen pro datové specialisty, kteří se chtějí naučit vytvářet a nasazovat kompletní podniková řešení pro uložení a analýzu dat s využitím platformy Microsoft Fabric. V rámci kurzu se seznámíte se službou Microsoft Fabric, která v sobě [...]
 • MOC DP-600
 • Délka 4 dny
 • 40 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (29 600 Kč)

  Brno (29 600 Kč)

  Bratislava (na vyžádání)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro datové specialisty, kteří se chtějí naučit vytvářet a nasazovat kompletní podniková řešení pro uložení a analýzu dat s využitím platformy Microsoft Fabric. V rámci kurzu se seznámíte se službou Microsoft Fabric, která v sobě jedinečným způsobem kombinuje všechny služby a technologie potřebné pro uložení, extrakci, transformaci, analýzu a vizualizaci vašich dat. Na školení se naučíte ukládat data do jednotného úložiště OneLake, buď ve formátech využívaných pro uložení Big Data nebo v podobě relačního datového skladu. Dozvíte se, jak vytvářet ETL/ELT procesy v prostředí Microsoft Fabric s pomocí Data Factory pipelines. Nad uloženými daty se naučíte vytvářet datové modely, na které na závěr napojíte své reporty a vizualizace v Microsoft Power BI.

»
 • Datovým inženýrům, kteří se chtějí naučit navrhovat úložiště dat a související ETL procesy v prostředí služby Microsoft Fabric.
 • Datovým analytikům, kteří budou navrhovat datové modely ve službě Microsoft Fabric za účelem následné analýzy a vizualizace uložených dat v Microsoft Power BI.
 • Datovým a BI architektům, kteří chtějí pochopit, jak navrhovat architekturu moderního řešení pro analýzu dat postaveného na službě Microsoft Fabric.
 • Seznámíte se s prostředím Microsoft Fabric
 • Naučíte se ukládat data v úložištích Lakehouse a Datawarehouse a zabezpečit k nim přístupy
 • Vyzkoušíte si implementovat základní ETL procesy pro načtení a transformaci dat
 • Zjistíte, jak dotazovat a analyzovat uložená data s pomocí jazyka T-SQL či Apache Spark
 • Dozvíte se, jak navrhovat efektivní datové modely v Power BI a ladit jejich výkon
 • Základní znalost relačních databází a jazyka SQL
 • Základní zkušenost s datovými sklady
 • Základní znalost Apache Spark
 • Základní znalost Microsoft Power BI
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na našich počítačích
 • Oficiální elektronické studijní materiály společnosti Microsoft v anglickém jazyce.
Seznámení s datovou analytikou v Microsoft Fabric
 • Seznámíte se s dílčími službami, které nabízí Microsoft Fabric
 • Dozvíte se, jaké role v týmu pracují s kterými službami v Microsoft Fabric
Administrace Microsoft Fabric
 • Seznámíte se s klíčovými koncepty a komponentami Microsoft Fabric
 • Dozvíte se, jaké jsou možnosti správy a zabezpečení tohoto prostředí
 • Zjistíte, jak funguje přidělení výpočetní kapacity
Úvod do Lakehouses v Microsoft Fabric
 • Seznámíte se s úložištěm Lakehouse a pochopíte, jak se ukládají data v Microsoft Fabric
 • Pochopíte rozdíl mezi Data Lake a Data Warehouse
 • Dozvíte se, jaké máte možnosti načítání dat do Fabric Lakehouse a jejich následného dotazování
Použití Apache Spark v Microsoft Fabric
 • Seznámíte se s prostředím notebooků pro spouštění Apache Spark výpočtů nad vašimi daty
 • Dozvíte se, jak načíst data do Spark Dataframe a jak je zapsat zpět do Lakehouse
 • Vyzkoušíte si velmi základní analýzu a vizualizaci dat v prostředí notebooků
Práce s Delta Lake tabulkami
 • Pochopíte principy formátu uložení dat Delta Lake
 • Naučíte se vytvářet Delta tabulky a pracovat s nimi v kódu
 • Seznámíte se s možnostmi verzování dat v Delta tabulkách
Zabezpečení Fabric Lakehouse
 • Seznámíte se s principy zabezpečení přístupu k datům uloženým v OneLake
 • Naučíte se nastavovat oprávnění a sdílet data
Načítání dat s pomocí Dataflow Gen2 v Microsoft Fabric
 • Pochopíte principy Dataflow Gen2
 • Naučíte se vytvořit základní Dataflow pro načtení dat
 • Seznámíte se s možnostmi tvorby Pipelines pro orchestraci procesu načítání a transformace dat
Použití Data Factory pipelines v Microsoft Fabric
 • Pochopíte základní koncepty Pipelines v Microsoft Fabric
 • Dozvíte se, jaké jsou nejčastější používané aktivity
 • Vyzkoušíte si načíst data s pomocí Data Factory Pipeline
Načítání dat s pomocí Apache Spark a notebooků
 • Naučíte se přes notebooky připojit k externím datovým zdrojům
 • Dozvíte se, jak efektivně ukládat data do Lakehouse a Delta tabulek
Organizace Lakehouse s pomocí medallion architektury
 • Seznámíte se s principy medallion architektury a kvalitou dat na jednotlivých úrovních
 • Dozvíte se, jak implementovat základní prvky této architektury
 • Vyzkoušíte si organizovat data ve Fabric Lakehouse s pomocí medallion architektury
Úvod do datových skladů v Microsoft Fabric
 • Pochopíte hlavní rozdíly mezi Warehouse a Lakehouse v Microsoft Fabric
 • Seznámíte se s klíčovými vlastnostmi datových skladů v Microsoft Fabric
 • Dozvíte se základní principy návrhu datových skladů, tabulek dimenzí a faktů
 • Naučíte se definovat vztahy mezi tabulkami propagované do semantického modelu
Načítání dat do datového skladu v Microsoft Fabric
 • Pochopíte základní principy ETL procesu
 • Dozvíte se, jaké máte možnosti pro načítání dat do tabulek dimenzí a tabulek faktů
 • Vyzkoušíte si načíst data do datového skladu
Dotazování dat v datovém skladu v Microsoft Fabric
 • Naučíte se nad datovým skladem spouštět dotazy v jazyce T-SQL
 • Dozvíte se, jak pracovat s Visual Query Editorem
 • Vyzkoušíte si připojit se přes SQL Server Management Studio
Monitoring datového skladu v Microsoft Fabric
 • Seznámíte se s možnostmi monitoringu výpočetní kapacity s využitím aplikace Fabric Capacity Metrics
 • Dozvíte se, jak monitorovat běžící dotazy s pomocí Dynamic Management Views
 • Zjistíte, jak sledovat časté a náročné dotazy s pomocí Query Insights
Zabezpečení datového skladu v Microsoft Fabric
 • Pochopíte, jaké jsou rozdíly mezi zabezpečením Microsoft Fabric a jaké další možnosti nabízí datové sklady
 • Naučíte se nastavit oprávnění v jazyce T-SQL na úrovni objektů datového skladu
Škálovatelnost v Power BI
 • Pochopíte důležitost návrhu škálovatelných sémantických modelů v Power BI
 • Dozvíte se, jaké best-practices aplikovat při datovém modelování v Power BI
 • Vyzkoušíte si použít Power BI large semantic model storage formát
Vazby mezi daty v modelu
 • Naučíte se vytvářet vazby mezi daty v datovém modelu
 • Seznámíte se s DAX funkcemi pro práci se vztahy
 • Pochopíte, jak se vyhodnocují vazby
Použití nástrojů na optimalizaci výkonu Power BI
 • Naučíte se optimalizovat výkon s pomocí agregací, dual storage módu a hybridních tabulek
 • Dozvíte se, jak optimalizovat dotazy s pomocí nástroje performance analyzer
 • Zjistíte, jak ladit výkon DAX dotazů s pomocí DAX Studia a optimalizovat model s pomocí Tabular Editoru
Vynucení zabezpečení semantického modelu
 • Naučíte se omezit přístup k datům s pomocí Object-Level a Row-Level Security
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.