Kurz je určen pro datové inženýry a tvůrce ETL/ELT procesů v cloudovém prostředí Microsoft Azure, kteří se chtějí naučit efektivně implementovat ETL/ELT procesy s využitím služby Azure Data Factory, kterými budou načítat data z různých [...]
 • GOC647
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (19 200 Kč)

  Brno (19 200 Kč)

  Bratislava (825 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz je určen pro datové inženýry a tvůrce ETL/ELT procesů v cloudovém prostředí Microsoft Azure, kteří se chtějí naučit efektivně implementovat ETL/ELT procesy s využitím služby Azure Data Factory, kterými budou načítat data z různých datových zdrojů, transformovat je a vkládat do datového skladu. V úvodu kurzu se seznámíte se službou Azure Data Factory, jejími klíčovými vlastnostmi a komponentami a dozvíte se, jaké jsou odlišnosti implementace ETL procesů v cloudu v porovnání s on-premises prostředím. Naučíte se v Azure Data Factory implementovat vlastní komplexní Pipelines, seznámíte se s různými způsoby extrakce dat ze zdrojových systémů v různých formátech a vyzkoušíte si extrahovaná data transformovat a zapsat do cílového úložiště. Dále se také naučíte vytvořené Pipelines verzovat, nasadit s využitím CI/CD, automatizovat a monitorovat jejich spouštění a vhodně zabezpečit.

»
 • Seznámíte se se službou Azure Data Factory a jejími klíčovými vlastnostmi a funkcemi
 • Pochopíte, jak se odlišují ETL/ELT procesy v cloudu od těch on-premises
 • Dozvíte se, jak implementovat komplexní Pipelines v Azure Data Factory
 • Naučíte se načítat data v různých formátech s pomocí Azure Data Factory
 • Vyzkoušíte si transformovat načtená data před jejich zápisem do cílového datového skladu
 • Zjistíte, jak správně řídit vývoj Pipelines a jak je verzovat a následně nasazovat s pomocí CI/CD
 • Seznámíte se s možnostmi automatizace spouštění Pipelines a monitoringem jejich běhu a případným laděním problémů

Kurz je cílen na datové inženýry a tvůrce ETL/ELT procesů v cloudovém prostředí Microsoft Azure, kteří se chtějí naučit efektivně implementovat ETL/ELT procesy s využitím služby Azure Data Factory.

 • Znalosti základních principů návrhu datových skladů a implementace ETL procesů na úrovni kurzu GOC645.
 • Znalosti základní obsluhy cloudového prostředí na úrovni kurzu MOC AZ-900.
 • Základní znalost datových služeb v Microsoft Azure na úrovni kurzu MOC DP-900.
1 Úvod do ETL/ELT v Microsoft Azure
 • Základní orientace v pojmech a prostředí Microsoft Azure
 • Přehled ETL/ELT technologií v Microsoft Azure
 • Přehled souvisejících technologií
 • Vysvětlení konceptů Data Warehouse (DWH) v Microsoft Azure
2 Komponenty Azure Data Factory
 • Úvodní představení Azure Data Factory
 • Přehled Integration Runtimes
 • Vysvětlení a ukázka Linked Services
 • Představení a vysvětlení konceptu Dataset
 • Vysvětlení orchestrace běhu s pomocí Pipelines
3 Dynamické Azure Data Factory
 • Vysvětlení práce s proměnnými
 • Deklarace a použití parametrů
 • Práce s výrazy
4 Externí aktivity
 • Tvorba uložených procedur včetně řízení transakcí a ošetření chyb
 • Volání uložených procedur z Azure Data Factory
 • Představení Notebooků, ukázka jejich tvorby a volání v prostředí Azure Data Factory
5 Nasazení a monitorování
 • Představení dostupných způsobů nasazení
 • Vysvětlení použití Deployment Templates, jejich tvorba a nasazení
 • Představení možností monitoringu a debuggingu Pipelines při jejich vývoji
 • Možnosti monitorování již nasazených Pipelines
 • Proaktivní monitoring s pomocí Alertů v Microsoft Azure
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.