Pokud chcete zlepšit své analytické dovednosti v synergii s platformou a prostředím Microsoft Fabric, tak tento kurz je pro vás ideální volbou. Školení přímo navazuje na Data Engineering v Microsoft Fabric [GOC681] a dohromady tvoří důkladnou [...]
 • GOC682
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (29 600 Kč)

  Brno (29 600 Kč)

  Bratislava (1 250 €)

 • Pokročilý

Pokud chcete zlepšit své analytické dovednosti v synergii s platformou a prostředím Microsoft Fabric, tak tento kurz je pro vás ideální volbou. Školení přímo navazuje na Data Engineering v Microsoft Fabric [GOC681] a dohromady tvoří důkladnou přípravu na certifikační zkoušku DP-600: Fabric Analytics Engineer Associate. Naučíte se, jak efektivně pracovat s daty v kontextu čtyř analytických pohledů: deskriptivní (co se stalo), diagnostický (proč se to stalo), prediktivní (co se stane) a preskriptivní (jak to využít nebo tomu zabránit). Kurz pokrývá ukládání a dotazování dat v datových skladech (DWH) a Lakehouses pomocí SQL queries, vizuálních dotazů, XMLA endpoints, notebooks a Dataflows Gen2. Zaměříte se na profilaci dat, analýzu dopadů downstream závislostí a komponenty v DWH a Lakehouses. V oblasti sémantického modelování se naučíte vybírat vhodné storage módy, implementovat star schema, DAX výpočty, tvořit velkoformátové datasety a kompozitní modely, včetně dynamického RLS a OLS. Optimalizace výkonu zahrnuje revize dotazů, optimalizace DAXu a modelů, a plánování deployment solutions. Navíc se naučíte, jak vytvářet a spravovat Power BI projekty (.pbip), přepoužitelné assety a sdílené sémantické modely. Kurz nabízí praktické dovednosti a přípravu na efektivní správu datových analytických řešení v prostředí Microsoft Fabric.

»
 • Porozumíte čtyřem fundamentálním analytickým pohledům a jejich aplikacím – deskriptivní, diagnostický, prediktivní, preskriptivní.
 • Naučíte se efektivně ukládat a dotazovat data v DWH a Lakehouse
 • Ponoříte se do profilace dat a analýzy downstream závislostí
 • Ovládnete sémantické modelování včetně DAX výpočtů a kompozitních modelů
 • Proniknete do optimalizace výkonu dotazů a modelů pomocí pokročilých technik
 • Naučíte se, jak vytvářet a spravovat Power BI projekty a přepoužitelné assety

Kurz je zaměřen na datové analytiky, business analytiky a datové architekty, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v oblasti analýzy, správy a optimalizace dat v Microsoft Fabric.

 • Základní znalost relačních databází a jazyka SQL
 • Základní znalost nástroje Microsoft Power BI a jazyka DAX
 • Zkušenosti s analytickými nástroji a datovými sklady
 • Předchozí zkušenost s datovou analýzou a reportingem
1. Uložení dat
 • Úvod do Data Warehouses a Lakehouses
 • Dotazování dat v rámci Data Warehouse a Lakehouse
  • SQL queries and visual queries
  • XMLA endpoints
  • Notebooks, Dataflow Gen2 a Data Wrangler
 • Komponenty v rámci Data Warehouse a Lakehouse
 • Profilace dat
 • Impact analýza downstream závislostí z Lakehouse, Data Warehouse, Dataflows a sémantických modelů
2. Čistění dat a jejich transformace
3. Sémantický model
 • Výběr storage módu, vč. Direct Lake
 • Identifikace use casů pro DAX Studio a Tabular Editor 2
 • Implementace star schematu a tvorba vazeb
 • DAX výpočty a funkce
 • Calculation groups, dynamic strings a field parametry
 • Návrh a tvorba large format datasetu, kompozitního modelu vč. agregací
 • Implementace a validace dynamického RLS (Row-Level Security), OLS (Object-Level Security)
4. Optimalizace a správa sémantických modelu (enterprise scale level)
 • Revize výkonu dotazů a vizuálů reportu
 • Optimalizace DAXu prostřednictvím DAX Studia
 • Revize modelu a optimalizace prostřednictvím Tabular Editoru 2
 • Incremental refresh
 • Plánování a implementace deployment solutions
 • Deployment a správa modelu pomocí XMLA endpoints
5. Reporting a explorace
 • Deskriptivní a diagnostická analytika
 • Preskriptivní a prediktivní analytika
 • Tvorba a správa Power BI Desktop projects (.pbip)
 • Tvorba a správa přepoužitelných assetů - vč. Power BI template (.pbit) files, Power BI data source (.pbids) files, sdílené sémantické modely
6. Administrace a monitoring
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.