Čtyřdenní kurz seznamuje zkušení správce Windows Server on-prem technologií jak jejich infrastrukturu propojit s cloudovým prostředím a službami Microsoft Azure a využívat ho efektivně v hybridních scénářích.
  • MOC AZ-800
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 8 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 320 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní kurz seznamuje zkušení správce Windows Server on-prem technologií jak jejich infrastrukturu propojit s cloudovým prostředím a službami Microsoft Azure a využívat ho efektivně v hybridních scénářích.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Úvod do AD DS
Správa AD DS řadičů domény a FSMO rolí
Nasazení zásad Group Policy
Správa pokročilých technologií AD DS
Nasazení hybridních identity scénářů s Windows Serverem
Nasazení a správa Azure IaaS Active Directory řadičů domény v Azure
Bezpečná práce a správa v prostředí Windows Server
Nabídka nástrojů pro správu Windows Server
Po-instalační nastavení Windows Serverů
Přístup just-engough při správě Windows Serverů
Vzdálená správa Windows Server IaaS virtuálních počítačů
Správa hybridních zátěží pomocí Azure Arc
Nasazení a správa Hyper-V
Vytváření, nastavení a údržba Hyper-V virtuálních počítačů
Zabezpečení Hyper-V provozu
Provozování kontejnerů na Windows Serverech
Řízení kontejnerů na Windows Serverech pomocí Kubernetes
Plánování a nasazení virtuálních počítačů v Windows Server IaaS
Přizpůsobení virtuálních počítačů na Windows Server IaaS
Automatizace konfigurace a úloh na Windows Server IaaS
Nasazení a správa DHCP serveru
Provoz Windows DNS serveru
Správa technologie IP Address Management
Nazazení technologií vzdáleného přístupu
Provoz hybridní síťové infrastruktury
Nasazení DNS služeb pro Windows Server IaaS
Provoz Windows Server IaaS VM adresování a IP směrování
Správa Windows Server souborových SMB serverů
Nasazení Storage Spaces a Storage Spaces Direct
Nasazení deduplikace dat s Windows Server
Nasazení iSCSI na Windows Server
Nasazení technologie Storage Replica na Windows Server
Přehled možností Azure File Services
Nasazení a správa Azure File Sync

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.