Čtyřdenní pokročilý kurz seznamuje zkušené správce Windows Server on-prem technologií s možnostmi propojení infrastruktury s cloudovým prostředím a službami Microsoft Azure, včetně efektivního využití hybridních scénářů.
  • MOC AZ-801
  • Délka 4 dny
  • 40 ITK bodů
  • 7 termínů
  • Praha (29 600 Kč)

    Brno (29 600 Kč)

    Bratislava (1 320 €)

  • Mírně pokročilý

Čtyřdenní pokročilý kurz seznamuje zkušené správce Windows Server on-prem technologií s možnostmi propojení infrastruktury s cloudovým prostředím a službami Microsoft Azure, včetně efektivního využití hybridních scénářů.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Zabezpečení účtů na Windows Serverech
Zabezpečení Windows Serverů
Správa software aktualizací Windows Server
Zabezpečení DNS služeb na Windows Server
Zabezpečení Windows Server IaaS sítí
Auditování bezpečnosti virtuálních počítačů s Windows Server
Správa aktualizací v Azure
Vytváření a údržba seznamů povolených aplikací a adaptivního řízení aplikací
Zavedení BitLocker šifrování pro virtuální počítače na Windows Server IaaS
Sledování změn a integrity souborů pro virtuální počítače na Windows Server IaaS
Úvod do technologie Cluster Shared Volumes (CSV)
Zavedení vysoké dostupnosti pomocí failover clusteringu na Windows Serverech
Zavedení vysoké dostupnosti virtuálních počítačů na Windows Server IaaS
Zavedení vysoké dostupnosti pro souborové SMB služby na Windows Serverech
Provoz Hyper-V replikace
Zabezpečení on-prem infrastruktury proti výpadkům pomocí Azure Site Recovery
Zavedení hybridního zálohování a obnovy pro IaaS na Windows Serverech
Ochrana Azure infrastruktury pomocí Azure Site Recovery
Ochrana virtuálních počítačů pomocí Azure Backup
Migrace Active Directory Domain Services (AD DS)
Migrace souborových služeb pomocí Storage Migration Services
Migrace jednotlivých rolí Windows Serverů
Migrace on-prem instancí Windows Serverů do Azure IaaS
Upgrade a migrace virtuálních počítačů s Windows Server
Kontejnerizace a migrace ASP.NET aplikací do Azure App Service
Sledování výkonu a stability Windows Serverů
Správa a sledování protokolů událostí na Windows Serverech
Nasazení diagnostiky a auditování na Windows Serverech
Řešení potíží Active Directory
Sledování virtuálních počítačů na Windows Server IaaS i hybridních instancí
Sledování zdravotního stavu virtuálních počítačů v Azure pomocí Azure Metrics Exploreru
Sledování výkonu virtuálních počítačů pomocí Azure Monitor VM Insights
Řešení potíží on-prem a hybridních síťových scénářů
Řešení potíží s Windows Server virtuálními počítači v Azure

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.