Kurz nabízí účastníkům možnost začít s programovacím jazykem Java. Účastníci se naučí základní syntaxy jazyka Java, principy objektového programování a použití jazykových konstruktů, jako třída, rozhraní nebo výjimka v praxi. Kurz může sloužit [...]
 • JAVAPROG1
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 9 termínů
 • Praha (31 000 Kč)

  Brno (31 000 Kč)

  Bratislava (1 375 €)

 • Začátečník

Kurz nabízí účastníkům možnost začít s programovacím jazykem Java. Účastníci se naučí základní syntaxy jazyka Java, principy objektového programování a použití jazykových konstruktů, jako třída, rozhraní nebo výjimka v praxi. Kurz může sloužit jako výchozí bod směrem k pokročilejším aplikacím and Spring Frameworkem či Android platformou. Na kurzu se programuje v prostředí IntelliJ IDEA, Eclipse nebo NetBeans (podle přání většiny studentů). V rámci kurzu se vytvoří konzolová hra, ve které se aplikují všechny trénované koncepty. V případě zájmu účastníků se zde také proberou pokročilejší témata jako je přístup do databáze či zpracování souborů.

»
 • Databázové odborníky
 • Testery pracující s Javou
 • Programátory začátečníky
 • Správce javových aplikací a serverů
 • Proměnné, základní typy (int, double, boolean)
 • Podmínky a cykly
 • Třídy a objekty
 • Členské proměnné a metody
 • Konstruktory, gettery a settery
 • Dědičnost a rozhraní
 • Výjimky
 • Pole a seznamy
 • Práci s datem a časem (balík java.time)

Je nutné znát základy programování a algoritmizace v libovolném programovacím jazyce: proměnné, fuknce, podmínky a cykly.

Přehled platformy Java SE

 • JDK, JRE, JVM
 • Spouštění programů v Javě

Spouštecí třída a metoda main()

 • Třídy v Javě
 • Balíky
 • Metoda main()

Proměnné

 • Definice proměnné
 • Datové typy int, double
 • Práce se Stringem

Řídící struktury

 • Příkaz if
 • Cyklus for
 • Cyklus while

Objekty a třídy

 • Co je to třída a objekt
 • Definice členských proměnných
 • Instanciování objektů
 • Metody
 • Reference na objekty
 • Práce s poli

Práce s Java API

 • Třída String
 • Java API Docs
 • Měnitelné řetězce a StringBuilder
 • Přetypování

Psaní vlastních metod

 • Argumenty a návratové typy
 • Přetěžování metod
 • Statické metody a proměnné

Zapouzdření

 • public, private
 • Get a set metody
 • Konstruktory

Pole a seznamy

 • main(args)
 • Vícerozměrná pole
 • ArrayList

Dědičnost

 • Předek a potomek, vztah generalizace a specializace
 • Abstraktní metody a třídy

Rozhraní

 • Polymorfismus
 • Modelování složité třídní hierarchie s rozhraními
 • java.util.List

Výjimky a chyby

 • Třídy Exception, RuntimeException
 • Propagování výjimek
 • catch a throw

Maven

 • Základy Mavenu
 • Proč používat buildovací nástroje?

Bonusová témata:

 • Přístup do databáze
 • Zpracování souborů
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.