Kurz nabízí účastníkům seznámení s novým moderním jazykem Kotlin. Jazyk Kotlin je moderní staticky typovaný objektově-funkcionální jazyk, který využívá rozsáhlý ekosystém jazyka Java a přitom přináší řadu pokrokových jazykových konstrukcí. [...]
 • KOTLIN1
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 0 termínů
 • Praha (24 900 Kč)

  Brno (24 900 Kč)

  Bratislava (1 110 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz nabízí účastníkům seznámení s novým moderním jazykem Kotlin. Jazyk Kotlin je moderní staticky typovaný objektově-funkcionální jazyk, který využívá rozsáhlý ekosystém jazyka Java a přitom přináší řadu pokrokových jazykových konstrukcí. Jazyk je přitom zcela kompatibilní s jazykem Java a umožňuje vytvářet smíšené projekty, ve kterých se zachová stávající části napsané v jazyku a Java a pokračuje se v dalším vývoji moderním objektově-funkcionálním způsobem. V kurzu jsou vyloženy konstrukce jazyka, základní knihovny a způsob využití jazyka pro tvorbu serverových aplikací.

»
 • Vývojářům v jazyku Java, kteří zvažují přechod na modernější vývojový prostředek, avšak požadují zachování plné kompatibility s dosud vyvinutými komponentami.
 • Programátory pracující v některým ze skriptovacích jazyků, kteří chtějí využít výhody robustnosti, bezpečnosti a efektivnosti staticky typovaného objektově-funkcionálního jazyka.
 • U účastníků kurzu se předpokládají základní znalosti objektového programování.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Základy funkcionálního programování

  Přehled jazyka Kotlin

  • Konvence jazyka
  • Základní typy
  • Struktura aplikací
  • Řídící konstrukce

  Třídy a objekty

  • Dědičnost,
  • Vlastnosti tříd,
  • Rozhraní
  • Modifikátory viditelnosti
  • Rozšíření
  • Datové třídy
  • Uzavřené třídy
  • Generiky
  • Vnořené třídy
  • Výčty
  • Objektové výrazy a deklarace
  • Delegace

  Funkce

  • Deklarace funkcí
  • Implicitní parametry
  • Jmenné parametry
  • Procedury
  • Jednoduché funkce
  • Proměnný počet parametrů
  • Volání funkcí infixovou notací
  • Lokální funkce
  • Generické funkce
  • Inline funkce
  • Rozšiřující funkce
  • Funkce vyššího řádu
  • Funkce s ocasní rekurzí

  Lambda výrazy a anonymní funkce

  • Typ funkce
  • Syntaxe lambda výrazů
  • Anonymní funkce
  • Uzávěry
  • Funkční literály

  Ostatní

  • Destrukční deklarace
  • Rozsahy
  • Přetypování
  • Ekvivalence hodnot
  • Přetěžování operátorů
  • Null bezpečnost
  • Výjimky
  • Anotace
  • Reflexe
  • Serverové aplikace v Kotlinu
  Aktuální nabídka
  Školicí místo
  Jazyk kurzu

  Uvedené ceny jsou bez DPH.