Kurz nabízí účastníkům seznámení s novým moderním jazykem Kotlin. Jazyk Kotlin je moderní staticky typovaný objektově-funkcionální jazyk, který využívá rozsáhlý ekosystém jazyka Java a přitom přináší řadu pokrokových jazykových konstrukcí. [...]
 • KOTLIN1
 • Délka 3 dny
 • 30 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (24 900 Kč)

  Brno (24 900 Kč)

  Bratislava (1 110 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz nabízí účastníkům seznámení s novým moderním jazykem Kotlin. Jazyk Kotlin je moderní staticky typovaný objektově-funkcionální jazyk, který využívá rozsáhlý ekosystém jazyka Java a přitom přináší řadu pokrokových jazykových konstrukcí. Jazyk je přitom zcela kompatibilní s jazykem Java. Kotlin umožňuje vytvářet smíšené projekty, ve kterých se zachová stávající části napsané v jazyku Java a pokračuje se v dalším vývoji moderním objektově-funkcionálním způsobem. V kurzu jsou vysvětleny konstrukce jazyka, základní knihovny a způsob využití jazyka pro tvorbu serverových aplikací i mobilních aplikací.

»
 • Vývojářům v jazyku Java, kteří zvažují přechod na modernější vývojový prostředek, avšak požadují zachování plné kompatibility s dosud vyvinutými komponentami.
 • Programátory pracující v některým ze skriptovacích jazyků, kteří chtějí využít výhody robustnosti, bezpečnosti a efektivnosti staticky typovaného objektově-funkcionálního jazyka.
 • Vývojářům, kteří chtějí vyvájet mobilní aplikace na platformě Android
 • Základní znalost algoritmizace a programování na úrovni kurzu PRG, případně zkušenosti s programováním v jiném jazyce.
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Prezentace probírané látky v tištěné nebo online formě.

Základy funkcionálního programování

Přehled jazyka Kotlin

 • Konvence jazyka
 • Základní typy
 • Struktura aplikací
 • Řídící konstrukce

Třídy a objekty

 • Dědičnost,
 • Vlastnosti tříd,
 • Rozhraní
 • Modifikátory viditelnosti
 • Rozšíření
 • Datové třídy
 • Uzavřené třídy
 • Generiky
 • Vnořené třídy
 • Výčty
 • Objektové výrazy a deklarace
 • Delegace

Funkce

 • Deklarace funkcí
 • Implicitní parametry
 • Jmenné parametry
 • Procedury
 • Jednoduché funkce
 • Proměnný počet parametrů
 • Volání funkcí infixovou notací
 • Lokální funkce
 • Generické funkce
 • Inline funkce
 • Rozšiřující funkce
 • Funkce vyššího řádu
 • Funkce s ocasní rekurzí

Lambda výrazy a anonymní funkce

 • Typ funkce
 • Syntaxe lambda výrazů
 • Anonymní funkce
 • Uzávěry
 • Funkční literály

Ostatní

 • Destrukční deklarace
 • Rozsahy
 • Přetypování
 • Ekvivalence hodnot
 • Přetěžování operátorů
 • Null bezpečnost
 • Výjimky
 • Anotace
 • Reflexe
 • Serverové aplikace v Kotlinu
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.