Pětidenní kurz se věnuje od základu a do detailu nasazení a správě emailového systému Microsoft Exchange primárně v on-prem prostředí nicméně zabíhá i k tématům jako je hibridní propojení on-prem s cloudovými Microsoft 365 a Office 365 [...]
  • GOC231
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 7 termínů
  • Praha (28 500 Kč)

    Brno (28 500 Kč)

    Bratislava (1 250 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní kurz se věnuje od základu a do detailu nasazení a správě emailového systému Microsoft Exchange primárně v on-prem prostředí nicméně zabíhá i k tématům jako je hibridní propojení on-prem s cloudovými Microsoft 365 a Office 365 technologiemi. Kurz vyučuje instalaci serverů, správu příjemců pošty, poštovních schránek a schránek místností a prostředků, směrování pošty a možnosti SMTP a jeho zabezpečení, antispamové technologie, správu a možnosti klientských aplikací jako Outlook, tak připojení přes ActiveSync nebo přes Outlook Web App (OWA), zdravotní a bezpečností pravidla pro schránky, archivaci a souhlas, zálohování a obnovu i vysokou dostupnost.

»

Nainstalovat a nasadit základní Exchange infrastrukturu
Spravovat Exchange servery jako takové, jejich služby a aktualizace
Spravovat různé druhy příjemců mailu a jejich konfigurační objekty v Exchange
Používat Exchange Management Shell ke správě příjemců a automatizovat tyto úkony
Nastavit správně a optimálně služby pro přístup poštovních klientů k Exchange a spravovat CAS roli
Nasadit a spravovat vysokou dostupnost poštovní infrastruktury
Zajistit zálohování a být schopen provést obnovu v případě výpadku
Zprovoznit technologie příjmu a přenosu zpráv a řídit jejich přenos a propojit ho s jinými systémy a internetem
Zabezpečit příjem a přenos zpráv a vyladit antispamovou ochranu
Nasadit, spravovat a propojit on-premis prostředí s Exchange Online
Sledovat a efektivně využívat nástroje pro řešení potíží
Udržovat prostředí přenosu zpráv i servery Exchange 2019

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Přehled technologie Exchange 2019 a jejich možností
Hardware, software a infrastrukturní požadavky na nasazení
Přehled možností správy serverů Exchange 2019
Přehled funkcí Mailbox serverové role
Nastavení parametrů Mailbox serverové role
Příjemci pošty a jejich druhy v prostředí Exchange
Správa příjemců pošty
Vytváření a konfigurace seznamů adres a jejich zásad
Přehled funkcí a možností Exchange Management Shell
Správa Exchange pomocí Exchange Management Shell
Automatizace správy Exchange pomocí PowerShell skriptů pro Exchange Management Shell
Nastavení Client Access serverové role
Správa různých druhů přístupu poštovních klientů a služeb, které tento přístup poskytují
Protokoly přístupu různých poštovních klientů a jejich publikace pro přístup z internetu
Nastavení webového přístupu k poště (Outlook on the web)
Mobilní klienti, přenosná zařízení a jejich přístup k Exchange
Vysoká dostupnost poštovních služeb
Vysoce dostupné mailboxové databáze
Vysoce dostupné Client Access serverové role a jejich služby
Zálohování
Obnova data a obnova služeb v případě výpadku
Přehled technologií přenosu poštovních zpráv
Nastavení a správa přenosu zpráv
Vytváření a správa transportních pravidel
Zabezpečení přenosu zpráv za pomoci Edge Transport serverové role
Antivirová řešení pro Exchange a jejich nasazení
Nasazení antispamového řešení pro Exchange
Přehled schopností a možností Exchange Online
Správa Exchange Online
Propojení s Exchange Online a migrace do Exchange Online
Sledování Exchange serverů a poštovní infrastruktury
Nástoje pro řešení potíží
Využití RBAC při zabezpečení přístupu a správy Exchange 2019
Zapnutí a nastavení auditních protokolů
Běžné a dlouhodobá údržba Exchange prostředí

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.