Pětidenní navazující kurz rozširuje znalosti správy Exchange o pokročilejší témata a přináší také problematiku plánování komplexních a hybridních nasazení.
  • GOC232
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 7 termínů
  • Praha (28 500 Kč)

    Brno (28 500 Kč)

    Bratislava (1 250 €)

  • Mírně pokročilý

Pětidenní navazující kurz rozširuje znalosti správy Exchange o pokročilejší témata a přináší také problematiku plánování komplexních a hybridních nasazení.

»

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Novinky v Exchange Server
Sběr business požadavků na infrastrukturu přenosu a uchovávání zpráv
Plánování nasazení Exchange serverů
Plánování technologie Unified Messaging (UM)
Plánování hardware požadavků pro servery a přenosová zařízení
Plánování virtualizace prostředí a integrace s Microsoft Azure
Plánování veřejných složek a jejich postupné ukončování
Plánování směrování zpráv a přenosu zpráv
Plánování přenosu zpráv přes perimetrové sítě
Plánování ke splnění souladu s normami a zákony
Plánování klientů a jejich přístupu
Plánování Office Online serverů
Nasazení spolupráce SharePoint a Exchange
Plánování externího přístupu klientů z internetu
Plánování vysoké dostupnosti
Plánování rozkládání zátěže
Plánování vysoké dostupnosti sítí
Použití technologie Managed Availability
Nasazení DSC
Plánování zabezpečení zpráv a jejich přenosu
Plánování nasazení AD RMS a Azure RMS
Přehled možností archivace zpráv a jejich uchovávání
Plánování In-Place archivace
Plánování a nasazení technologie Message Retention
Plánování ochrany proti ztrátě dat
Plánování a nasazení technologie In-Place Hold
Plánování a nasazení technologie In-Place eDiscovery
Plánování federace a federovaného ověřování
Koexistence mezi Exchange organizacemi
Plánování mezi-forestové přenosy zpráv
Povýšení starších Exchange prostředí na verzi Exchange 2016
Provádění upgrade ze starších verzí
Základy hybridního provozu
Plánování a nasazení onprem/cloud provozu
Nasazení pokročilých technologií hybridního provozu

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.