Kód kurzu: GOC311« Krok zpět

Tvorba databázových aplikací pomocí ADO.NET

Kurz je určen pro vývojáře aplikací, kteří se chtějí naučit vytvářet databázové aplikace pomocí Microsoft Visual Studia na platformě .Net Framework. Na tomto kurzu se naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet. Pochopíte k čemu je dobrý connection pooling, naučíte se monitorovat komunikaci s databází, získáte zkušenosti s asynchronní komunikací, voláním uložených procedur a předávání parametrů, naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection, dávkovým zpracováním, použitím BulkCopy, transakcemi a kešováním prostřednictvím objektu DataSet, ale i načítáním a validací XML dokumentů. Tento kurz je doporučen jako předcházející kurz pro kurz GOC312 - Entity Framework.

GOPAS Official Curriculum
 DatumDnůCena kurzuCena materiálůJazyk výukyLokalita 
30.9.2020 3 15 900 CZK v ceně kurzu Český jazyk GOPAS Praha
 
9.11.2020 3 555,00 EUR v ceně kurzu Slovenský jazyk GOPAS Bratislava
 

PobočkaDnůCena kurzuCena materiálůITB
Praha3 15 900 CZK v ceně kurzu 30
Brno3 15 900 CZK v ceně kurzu 30
Bratislava3 555,00 EUR v ceně kurzu 30

Co Vás naučíme

 • Naučíte pracovat s databází pomocí objektů Connection, Command, DataReader a DataSet
 • Naučíte se jak se bránit proti útoku typu SQL Injection
 • Získáte zkušenosti s dávkovým zpracováním a použitím BulkCopy
 • Spouštět SQL příkazy nad databází, používat uložené procedury
 • Vytvářet lokální i distribuované transakce
 • Používat asynchronní příkazy, MARS a dávkové zpracování
 • Budete načítat XML dokumenty a validovat je pro XSD Schématu
 • Cacheovat data v objektu DataSet a mnoho dalších technik běžně používaných při práci s datovými zdroji

Požadované vstupní znalosti

 • Základy .NET Framework
 • Zkušenosti s MS Visual Studio
 • Znalost jazyka pracujícího pod .NET Framework (C#, VB)
 • Základní znalosti jazyka SQL

Metody výuky

 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích

Studijní materiály

 • Tištěné prezentace probírané látky

Osnova kurzu

Datastředné aplikace a ADO.NET

 • Běžné databáze a jejich typy
 • Architektura ADO.NET a použití .NET providerů
 • Připojené a odpojené prostředí při práci s daty

Práce v prostředí napojeném na datový zdroj

 • Objekt Connection a nastavení ConnectionString
 • Ukládání ConnectionString v konfiguračním souboru
 • Specifika zachytávání vyjímky SqlException
 • Connection Pooling
 • Zachytávání událostí objektu Connection
 • Použití ConnectionStringBuilderu aochrana proti ConnectionString injection
 • Monitoring komunikace s databází

Spouštění dotazů

 • Získávání a aktualizace dat pomocí objektu Command
 • Práce s parametry a uloženými procedurami
 • Získávání ReadOnly ForwardOnly datových streamů pomocí objektů typu DataReader
 • Použití dávkových příkazů
 • Použití BulkCopy
 • Multiple Access Result Set (MARS)
 • Assynchronní komunikace s databází
 • Object factory a univerzální přístup k datům

Tvorba transakcí

 • Co je to tansakce
 • Lokální a distribuované transakce
 • Isolace transakcí

Práce v prostředí odpojeném od zdroje dat

 • Použití objektu DataSet
 • Použití objektů DataAdapter, TableAdapter
 • Netypový a typový DataSet
 • Definice tabulek a relací v DataSetu
 • Modifikace dat v DataSetu
 • Ukládání modifikovaných dat na datový server
 • Technika LastInWins a technika optimistické konkurence
Tištěné prezentace probírané látky

Cena:
v ceně kurzu
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Graf návazností kurzů