Pokročilý třídenní kurz se věnuje do detailu nasazení technologie ADFS ověřování pro webové aplikace jako je SharePoint, Exchange, nebo Office365 a Azure AD (AAD) i pro publikování vnitřních webových služeb pomocí web application proxy (WAP), [...]
  • GOC166
  • Délka 5 dní
  • 50 ITK bodů
  • 3 termíny
  • Praha (34 500 Kč)

    Brno (34 500 Kč)

    Bratislava (1 500 €)

  • Mírně pokročilý

Pokročilý třídenní kurz se věnuje do detailu nasazení technologie ADFS ověřování pro webové aplikace jako je SharePoint, Exchange, nebo Office365 a Azure AD (AAD) i pro publikování vnitřních webových služeb pomocí web application proxy (WAP), která funguje současně jako ADFS proxy, tak také jako reverzní HTTPS proxy pro publikované on-premisses webové služby. Diskutují se i pokročilá témtat, jako integrace ověřování Active Directory například účtů ze separátní AD LDS LDAP databáze nebo pomocí účtů z Azure AD. Předpokladem účasti je dobré porozumnění technologii Kerberos a digitálním certifikátům pro TLS/SSL.

»

Kurz je určen správcům výpočetní techniky, kteří se chtějí seznámit s fungováním technologie Active Directory Federation Services (ADFS)

Přehled ověřovacích metod pro webové technologie a jejich přístup z veřejného internetu
Detaily fungování a verze AD FS protokolů pro různé verze operačních systémů klientů a různé typy klientů (browser/GUI based)
Řešení potíží, sledování přístupu a výkonu a jeho optimalizaci

Znalosti v rozsahu kurzů uvedených v sekcích Předchozí kurzy a Související kurzy
Dobrá znalost technologií TCP/IP a DNS

Technologie ověřování uživatelů pro HTTP/HTTPS přístupy obecně
Principy fungování technologie AD FS
Verze AD FS a jejich možnosti na Windows 2008, Windows 2019/2016/2012 a Windows 10
Druhy klientů, browser-based vs. rich GUI klienti, cookies a active klienti
Použití ADFS pro ověřování přístupu k webovým aplikacím obecně
Použití ADFS pro ověřování přístupu do intranetu pro vlastní uživatele přes WAP (Web Application Proxy)
Použití ADFS pro ověřování přístupu partnerů do extranetů SharePoint
Použití ADFS pro ověřování přístupu partnerů do extranetů Exchange OWA

U certifikačních zkoušek Microsoft platí, že kromě certifikací MCM, není účast na oficiálním MOC kurzu nutnou podmínkou pro složení zkoušky
Oficiální kurzy MOC firmy Microsoft i naše vlastní kurzy GOC jsou vhodnou součástí přípravy na certifikační zkoušky firmy Microsoft, jako jsou MTA, MCP, MCSA, MCSE, nebo MCM
Primárním cílem kurzu ovšem není přímo příprava na certifikační zkoušky, ale zvládnutí teoretických principů a osvojení si praktických dovedností nutných k efektivní práci s daným produktem
MOC kurzy obvykle pokrývají téměř všechny oblasti, požadované u odpovídajících certifikačních zkoušek. Jejich probrání na kurzu ale nebývá dán vždy přesně stejný čas a důraz, jako vyžaduje certifikační zkouška
Jako další přípravu k certifikačním zkouškám lze využít například knihy od MS Press (tzv. Self-paced Training Kit) i elektronický self-test software

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.