Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se podíváme nejprve na low-level přístup práce s databází pomocí JDBC & JdbcTemplate, což je vhodné zejména pro batchové zpracování, dále co by měli programátoři vědět o SQL [...]
 • JAVADB
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 3 termíny
 • Praha (36 000 Kč)

  Brno (36 000 Kč)

  Bratislava (1 650 €)

 • Mírně pokročilý

Kurz se zaměřuje na přístup Java aplikací do databáze. V rámci kurzu se podíváme nejprve na low-level přístup práce s databází pomocí JDBC & JdbcTemplate, což je vhodné zejména pro batchové zpracování, dále co by měli programátoři vědět o SQL tak, aby nenadávali na to, že je databáze pomalá (obyčejně není, jenom se špatně používá), ale hlavně se zaměříme na efektivní používání databáze pomocí JPA a Spring Data JPA.

»
 • Kurz předpokládá znalosti a zkušenosti s programováním v jazyce Java na úrovni kurzu JAVAPROG2 a JAVADB
 • Odborný výklad s praktickými ukázkami, cvičení na počítačích.
 • Tištěné prezentace probírané látky.

Osnova kurzu

JDBC & JdbcTemplate

 • HikaciCP
 • Nastavení connection poolu
 • Batch update
 • Soft parsing vs. hard parsing
 • Optimalizace SQL dotazů
 • Exekuční plán
 • Indexy

JPA Entity

 • Typy (primitivní, String, Date & Time, Numeric, Binary, UUID, ...)
 • Generování hodnoty primárního klíče

Vazby mezi entitami

 • @OneToMany, @ManyToOne, @OneToOne, @ManyToMany
 • Fetching strategie
 • FetchType.EAGER vs. FetchType.LAZY
 • Bidirectional & unidirectional vazby
 • N+1 problém
 • LazyInitializationException
 • Open Session In View Anti-Pattern
 • join fetch, JPA entity graph

Transakce

 • ACID
 • Proč (ne)používat dvoufázový commit (two-phase commit)
 • Flush mechanismus & kdy dochází k flush operaci

Další JPA témata

 • HQL (Hibernate Query Language)
 • Různé strategie dědičnosti: single table, join table, table-per-class
 • JPA Batching insert / update / delete operací
 • Logování SQL operací
 • Stránkování (Pageable) & řazení (Sort)
 • Criteria API & Query DSL
 • Spring Data JPA & custom metody na JpaRepository interface
 • Spring Data REST

Caching

 • Caching na úrovni databáze
 • First level cache, second level cache

Locking

 • Pessimistic & optimistic locking
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.