ETL znamená Extract-Transform-Load - databázové funkce, které jsou integrovány do jednoho nástroje, který extrahuje data z jedné databáze a umístí je do jiné databáze. Extrakt je proces čtení dat z databáze. Transformace je proces převodu [...]
 • PYTHON_ETL
 • Délka 5 dní
 • 50 ITK bodů
 • 4 termíny
 • Praha (26 500 Kč)

  Brno (26 500 Kč)

  Bratislava (1 150 €)

 • Mírně pokročilý

ETL znamená Extract-Transform-Load - databázové funkce, které jsou integrovány do jednoho nástroje, který extrahuje data z jedné databáze a umístí je do jiné databáze. Extrakt je proces čtení dat z databáze. Transformace je proces převodu získaných dat z původní formy do formy, ve které se očekává jejich umístění v jiné databázi. Načíst je proces zápisu dat do cílové databáze. ETL se používá k migraci dat z jedné databáze do druhé za účelem vytvoření datových trhů (DataMart) a datových skladů (DataWarehouse) a také k převodu databáze z jednoho formátu nebo typu do jiného.

»

Kurz je určen pro každého adepta, ale také pro zkušeného datového inženýra, který má zájem v budoucnu používat programovací jazyk Python pro získávání, zpracování a přípravu dat. Výcvik probíhá extrémně intenzivně s praktickými příklady z reálného světa, a proto se znalost programovacího jazyka Python doporučuje alespoň na střední a vyšší úrovni (PYTHON_INTRO a PYTHON_ADV) a také alespoň na střední úrovni znalostí relačních databází.

 • Znalost programování v Pythonu na úrovni kurzu PYTHON_INTRO a PYTHON_ADV
 • Odborný výklad s praktickými příklady, cvičení na počítačích.
 • Online prezentace učiva a cvičení.
 • Úvod (Python, ETL, datové inženýrství)
 • Zdroje dat (CSV, JSON, RESTApi, MySQL, Postgresql, Oracle 12c, NoSQL)
 • Datové cíle (WareHouse, DataMart)
 • Pandy
 • ETLAchémie
 • Bonobo
 • Luigi
 • Proud vzduchu
 • Talend
 • Distribuované systémy (SQOOP, PIG a SPARK / Impala vs Presto /, HIVE)
 • Závěr
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.