Tento kurz poskytuje praktické využití PRINCE2® kde pochopíte, jak v praxi tuto metodu implementovat v projektech, které řídíte nebo kterých jste součástí. Závěrečná zkouška PRINCE2® Practitioner, je zaměřená na konkrétní případovou studii ze [...]
 • PRINCE2PT
 • Délka 2 dny
 • 0 ITK bodů
 • 2 termíny
 • Praha (29 900 Kč)

  Brno (29 900 Kč)

  Bratislava (1 280 €)

 • Začátečník

Tento kurz poskytuje praktické využití PRINCE2® kde pochopíte, jak v praxi tuto metodu implementovat v projektech, které řídíte nebo kterých jste součástí. Závěrečná zkouška PRINCE2® Practitioner, je zaměřená na konkrétní případovou studii ze života. Voucher na online zkoušku je zahrnutý do ceny kurzu, termín zkoušky si zvolíte a rezervujete sami.

Akreditované školení PRINCE2® Practitioner + certifikační zkouška zajišťuje ict-123.com nebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.

»

Kurz je určen každému, kdo je držitelem certifikátu PRINCE2® Foundation.

Identifikovat faktory podmiňující úspěšnou realizaci projektu
Aplikovat hlavní zásady, témata, procesy a techniky metodiky PRINCE2®
Využít klíčové manažerské nástroje metodiky PRINCE2®

 • Používat kompletní terminologii PRINCE2®
 • Aplikovat procesní model PRINCE2® používaný při řízení životního cyklu projektu
 • Aplikovat techniku produktově orientovaného plánování PRINCE2®
 • Absolvovat certifikační zkoušku PRINCE2® Foundation (voucher na online zkoušku je součástí ceny kurzu)

Projekty integrují zdroje, znalosti, technologie a myšlenky s cílem přinášet užitek pro organizaci či dosahovat konkrétních podnikatelských cílů. Naučím Vás, že dobré řízení projektů napomáhá zajistit, že tyto benefity jsou přinášeny s odpovídající úrovní kvality a v požadovaném časovém a finančním rozmezí.

Dobré projektové řízení je rovněž základním prvkem při řízení rizik spojených se změnami a inovacemi. PRINCE2® je srozumitelná, strukturovaná metodika projektového řízení rozsáhle používaná vládou Velké Británie, Francie, Polska a dalších zemí. Je rovněž široce rozšířená a využívaná v soukromém sektoru, nejen ve Velké Británii ale i po celém světě. Tato metodika může být aplikována na všechny druhy projektů včetně projektů, které jsou podporovány projektovými informačními systémy.

Školení PRINCE2® Foundation, včetně certifikace.  

Zkouška probíhá s otevřenou knihou a je koncipována jako seznam 8 skupin otázek založených na praktickém případu. Za každou skupinu otázek můžete získat maximálně 10 bodů. Hranice pro absolvování zkoušky je 44 bodů (55 % z maximálních 80 bodů).

Zkouška probíhá online, termín si zvolíte a rezervujete sami.

Certifikát platí 3 roky.

1. Den:

Přehled 7 principů PRINCE2®
Přehled 7 témat PRINCE2®
Přehled 7 procesů PRINCE2® pomocí procesního modelu
Zkušební test PRINCE2® Practitioner část 1

2. Den:

Zkušební test PRINCE2® Practitioner část 2

PRINCE2® je registrovaná ochranná známka společnosti AXELOS Limited používaná s jejím svolením. Všechna práva vyhrazena.

Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.