ISO (International Organization for Standardization) na sebe převzalo úlohu přenášet nejlepší praktiky mnoha společnostmi a časem ověřenými způsoby řízení z různých oblastí do praxe. Zní to složitě? Pravdou je, že bez ISO bychom nebyli ani [...]
  • ISO20000
  • Délka 2 dny
  • 0 ITK bodů
  • 0 termínů
  • Praha (11 900 Kč)

    Brno (11 900 Kč)

    Bratislava (520 €)

ISO (International Organization for Standardization) na sebe převzalo úlohu přenášet nejlepší praktiky mnoha společnostmi a časem ověřenými způsoby řízení z různých oblastí do praxe. Zní to složitě? Pravdou je, že bez ISO bychom nebyli ani schopni používat celosvětově paltební karty (ISO 9564-1). Norma ISO/IEC 20000:2018 je nejnovější verzí a byla vlastně první norma svého druhu, která popisuje standard v oblasti řízení IT služeb a jako taková vychází hlavně z ITILu ( (IT Infrastructure Library). Norma obsahuje popis základní ch požadavků a IT procesů, které musí být v IT organizaci implementované, abyse zabezpečiladodávka kvalitních IT služeb, zbvyšovala jejich efektivita a snižovala nákladovost. Tato norma vzešla ze standardu BS 15000.

Toto školení je předváděné interaktivní formou za použití asociací a simulačních cvičení (tvorba vlastní firmy a aplikace normy) a je vhodné pro interní auditory, vedoucí zaměstnance, manažery a všechny, kteří chtějí pochopit obsah normy a její praktickou aplikaci.

 

Osnova kurzu:

1. Předmět normy

2. Citované dokumenty

3. Termíny a definice

4. Kontext organizace

5. Vedení

6. Plánování

7. Podpora systému managementu služeb

8. Provoz systému managementu služeb

9. Hodnocení výkonosti

10. Zlepšování

»
Aktuální nabídka
Školicí místo
Jazyk kurzu

Uvedené ceny jsou bez DPH.